Klotter för miljoner

NYHETER

Nu vill Västtrafik kameraövervaka busskurerna för att minska vandaliseringen

Foto: Hagens hållplats på vägen ut mot Långedrag är en av många vandaliserade hållplatser. Enbart hittills i år har klottret och vandaliseringen kostat Västtrafik 3,2 miljoner.

Snart kan du bli filmad när du väntar på bussen.

Omfattande vandalisering gör att Västtrafik nu undersöker möjligheterna att kameraövervaka väntkurerna.

Vandalisering och klotter har kostat Västtrafik 3,2 miljoner hittills i år.

Värst är läget i nu Långedrag där man måste byta ut alla väntkurerna.

”Går inte att reparera”

– Utrustningen har vandaliserats under flera år. Nu är den så dålig att den inte går att reparera längre, säger Lars-Erik Pedersen, förvaltare på Västtrafik.

Klotter, krossade rutor och anlagda bränder i väntkurerna är ett stort problem i hela Västtrafiks område. För att stävja vandaliseringen har Västtrafik en policy om att reparera förstörda hållplatser så fort som möjligt.

– Som det är nu finns inte så mycket annat för oss att göra än att hoppas och tro att ny utrustning får vara ifred, säger Lars-Erik Pedersen.

”Gärna vilja ha kameraövervakning”

Men allt för ofta är klottret där igen efter bara några dagar. För att mer effektivt kunna bekämpa vandaliseringen har Västtrafik nu beslutat att undersöka möjligheterna att kameraövervaka väntkurerna.

– Jag skulle gärna vilja ha kameraövervakning. Under vintern kommer vi att jobba fram ett underlag till vår ansökan om att få sätta upp kamerorna, säger Lars-Erik Pedersen.

Vad skulle kamerorna kunna göra för nytta?

– Jag tror att de har en avskräckande effekt. Man riskerar ju att bli identifierad och polisanmäld, säger Lars-Erik Pedersen.

Västtrafik hoppas kunna lämna in ansökan om kameraövervakning i början av nästa år.