"Den som har pengar bestämmer kunskapen"

NYHETER

Heta diskussioner i forumet – läsarna oense om friskolor är bra eller inte

Friskolans vara eller icke vara delar upp aftonbladet.se:s läsare i två läger. Ett för och ett mot friskolor.

Men en majoritet av läsarna tycker att det ska vara hårdare krav på friskolorna.

På fem år har antalet elever i friskolor fördubblats.

De argument som förs fram för friskolor på aftonbladet.se:s forum återkommer flera gånger.

Signaturen pokons inlägg sammanfattar många av läsarnas argument för friskolor.

”Många kommunala skolor har sedan länge fastnat och kört på med gamla vanliga klasser. Många friskolor har olika inriktningar vilket har ändrat kommunala skolors "tänk".

Ett annat vanligt argument för friskolorna är att dessa på ett bättre sätt tar vara på elevernas individuella egenskaper.

”De fristående skolorna har oftast en annan syn på eleverna, att man ska ta tillvara på varje elevs individuella förutsättningar och lyckas också bättre med det”, skriver signaturen markolina.

”Urholkar kommunala skolan”

Men även argumenten mot friskolorna upprepas.

Rädslan över att den kommunala skolan förlorar resurser är ett återkommande argument mor friskolor.

”Friskolorna suger ut kommunerna på pengar så att det till slut inte finns några resurser till de kommunala skolorna”, skriver signaturen ville vessla.

Att friskolor skapar ”elitklasser” är ett annat vanligt argument mot friskolorna bland aftonbladet.se:s läsare.

”Med friskolor används skattepengar till att konservera "elitens" maktposition i samhället. Detta kan knappast vara förenligt med en solidarisk skolpolitik där alla ska ges samma möjligheter”, skriver signaturen Fromsvackan.

Religiösa skolor splittrar också

Även den religiösa inriktningen på friskolorna splittrar läsarna i två läger med återkommande argument för och mot.

Att skolorna ska präglas av mångfald är det återkommande argumentet mot religiösa friskolor.

”Det är bra med fler friskolor, så länge de inte har religiös inriktning, nåt som jag anser inte hör hemma i det sekulariserade Sverige”, tycker signaturen Awfultruth.

Mr. Lugis inlägg kan sammanfatta argumenten för religiösa friskolor.

”Helt ok med friskolor så länge de håller sig till läroplanen. Folk kommer alltid att vara religiösa oavsett hur mycket fel religionen har i de flesta frågor”, skriver han.