Ännu en student får skadestånd

NYHETER

Beviljas 75 000 kronor efter diskrimineringsdom

Justitiekanslern, JK, har beviljat skadestånd med 75 000 kronor till en man som nekades plats på juristprogrammet vid Uppsala universitet.

Högsta domstolen har tidigare i en dom konstaterat att kvotering till utbildningen är diskriminerande, skriver UNT i sin nätupplaga.

I december 2006 fälldes Uppsala universitet för otillåten diskriminering efter prövning i Högsta domstolen. Inför antagning till juristprogrammet avdelade universitetet närmare 30 platser till sökande med utlandsfödda föräldrar.

Två studenter fick rätt till ett skadestånd på 75 000 kronor vardera. Nu har alltså ytterligare en student som ansett sig diskriminerad beviljats skadestånd på samma summa.

aftonbladet.se