Skilsmässovåg i Jönköping

NYHETER

Fler går skilda vägar

Medan allt fler gifta i Sverige håller ihop går Jönköpingsborna mot strömmen.

– Det är inte längre lika syndigt att skilja sig, säger relationsexperten Sverker Wadstein.

Foto: Stik-Åke Jönsson
2001 gifte sig Nina Persson med Nathan Larson. De är fortfarande gifta.

Jönköpingsborna skiljer sig i mindre utsträckning än genomsnittet i Sverige. Men den stora skillnaden är att skilsmässorna här ökar, till skillnad från övriga riket där de minskar.

2005 skiljde sig 251 Jönköpingskvinnor. Det är 14 procent fler än 2000.

Det här är kanske en smula förvånande med tanke på att religionen har ett starkare fäste i Jönköping än i många andra städer. Och enligt Sverker Wadstein håller generellt sett folk som är med i kyrkan ihop mer än de som inte gör det.

– Men det håller på att förändras. Det är inte ok att skilja sig men det är inte längre en lika stor katastrof som tidigare.

Äktenskapet har förändrats

Sverker Wadstein säger att en anledning till att vi skiljer oss är att vi lever i ett mer i individualistiskt samhälle. Om äktenskapet tidigare grundade sig på trygghet och en ekonomisk garanti så handlar det idag mer om kärlek och romantik.

– Idag får vi kanske ut mer av relationen men samtidigt blir den labilare än förr.

En annan anledning är att parterna har olika förväntningar på vad relationen ska ge. Medan den ene förväntar sig att man ska dela såväl tankar, känslor och livet tycker den andre att det duger bra med en mer praktisk och fysisk relation.

Fira speciella dagar

En förälskelse går över och för att hålla äktenskapet levande är det viktigt att vårda minnet av den förälskelsen. Därför tycker Sverker Wadstein att det är viktigt att gifta par till exempel firar bröllopsdagar, årsdagar och tittar på gamla fotografier.

– Det är med äktenskap som med bilar – det är viktigt med underhåll. Kärleksrelationen behöver tid, underhåll och att man putsar den.

Maria Soläng