Friskola vill införa betyg i sexan

NYHETER

”Eleverna jobbar mer intensivt då”

Friskolekoncernen Kunskapsskolan vill betygsätta sina elever i årskurs sex.

– Eleverna jobbar mer intensivt när vi formellt betygsätter dem, säger vd Anders Hultin.

Nu har de sökt dispens från regeringen.

När skolminister Jan Björklund (fp) berättade om regeringens planer på att införa betyg från årskurs sex, inspirerades Anders Hultin, vd på Kunskapsskolan.

Han ville dock inte vänta på den statliga reformen och begärde därför dispens hos ministern om att införa betyg från årskurs sex så snart som möjligt.

– Jag brukar säga till mina lärare att om våra elever skulle jobba så mycket som de gör i årskurs nio så skulle de ha helt andra resultat, säger Anders Hultin till Dagens Nyheter.

Handlar om prioritering

Kunskapsskolan i Sverige AB driver arton fristående grundskolor och åtta gymnasier med cirka 8 000 elever. Redan från nästa höst kan koncernen omfatta ytterligare fyra grundskolor i Örebro, Uppsala, Trelleborg och Saltsjöbaden.

Enligt Anders Hultin ökar tidiga betyg inte risken för att skolans elever kan bli utarbetade innan nian.

– Utarbetade elever är rätt sällsynt. Det handlar om att prioritera mellan skola, fritidsintressen och annat socialt. Det finns en massa ungdomar som prioriterar felaktigt och skolan låter sig nöjas med en good enough-nivå, säger Anders Hultin.

Tidigast om tre år kan betyg i sjätte klass bli verklighet i hela Sverige, enligt DN. Kunskapsskolans formella begäran om dispens är dock redan under beredning på regeringskansliet. Om begäran bifalls, blir skolan pionjärer.

– Ett regeringsbeslut väntas komma i januari-februari, säger Bertil Östberg som är statssekreterare hos Jan Björklund.

Susanna Vidlund