Här är vinnare och förlorare i det nya skatteförslaget

NYHETER

Lidingö och Danderyd förlorar mest i landet på det nya förslaget om kommunal skatteutjämning.

– Detta är ett dråpslag mot Stockholmsregionen, säger finansborgarrådet Kristina Axén Olin (m).

Stockholm förlorar 755 miljoner kronor per år på förslaget om ekonomisk omfördelningen mellan kommunerna.

– Detta ger mig inget incitament alls för att se till att fler börjar jobba och fler flyttar hit, säger Kristina Axén Olin till DN.

Småkommunerna är vinnarna. Syftet med kostnadsutjämningssystemet är att jämna ut de strukturella ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting, så att de kan ge en mer likvärdig service till sina invånare. De allra största förlorarna i proportion till antalet invånare är Lidingö och Danderyd. För dem motsvarar ändringarna en skattehöjning på 50 öre.