Första fyllan vid 11

NYHETER

Unga som dricker gör det ofta och mycket ...

Foto: 15-åriga tjejer i Göteborg dricker i snitt tre liter ren alkohol per år. Till öppenvårdmottagningen Mini-Maria kommer 14–16-åringar för att ta itu med sina alkoholproblem – som ofta började efter den första fyllan redan i 11–13-årsåldern.

Färre 15-åringar testar alkohol – men de som gör det super till ordentligt.

Nu söker allt fler hjälp hos drogmottagningen Mini-Maria.

– Den största förändringen är att tjejerna dricker mer, säger Per-Ola Tjäder på Mini-Maria.

Sedan 2000-talets början har alkoholkonsumtionen bland unga i det närmaste dubblats.

Och den senaste drogvaneundersökningen, gjord bland niondeklassare och andraårs-elever på gymnasiet, visar på att de som dricker mycket och ofta blir allt fler.

Tre liter ren sprit

15-åriga tjejer i Göteborg dricker i snitt tre liter ren alkohol per år.

– Det handlar ofta om att äldre killar introducerar yngre tjejer i krogmiljön. Med alkohol tycker tjejerna att de blir mer utåtriktade, mindre oroliga och de slipper tänka och bry sig, säger Per-Ola Tjäder, socialsekreterare på Mini-Maria.

De flesta som självmant söker sig till Mini-Maria är i 18-års åldern. Ofta har de själva då insett att deras alkoholproblem gått ut över en relation, skolan eller familjen.

14-åringar med alkoholproblem

– Men även 14–16-åringar kommer hit och har alkoholproblem. Då har man ofta haft sin första fylla som 11–13-åring.

Det ökade trycket på öppenvårdsmottagningarna har fått Göteborg och Västra Götalandsregionen att gå ihop om pengar till att uppgradera ungdomsenheterna på Hisingen och i Väster till ”Mini-Marior”.

– Siffrorna tyder på att det är oerhört viktigt. Mini-Maria möter ungdomar när de är i ett experimentellt stadium och det är ofta där man kan hindra ett missbruk, säger Mikael Ivarsson, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.