I dag får vi veta hur vi kan skydda oss

NYHETER

Katastroferna som väntar Sverige fram till år 2010

1 av 4 | Foto: VÄGEN FÖRSVANN Marken under E14 i Jämtland underminerades av regn sommaren 2006.

Tågolyckor, dödsfall i värmeböljor och felslagna skördar hotar Sverige i klimatförändringens spår.

I dag kommer klimat- och sårbarhetsutredningens förslag som visar hur vi ska kunna skydda oss.

– Vi måste under lång tid göra investeringar i infrastruktur, avlopp och annat. Tar vi hänsyn till klimatförändringarna redan nu kan vi bromsa kostnaderna, ­säger utredaren Bengt Holgersson.

Han menar att Sverige kommer ganska lindrigt undan om man väger in fördelarna: vi kan odla nya grödor och få större skördar, behovet av uppvärmning minskar på vintrarna och fler sommarturister söker sig till Sverige.

✓ Fler ras och skred

I höga och branta lerslänter ökar risken för ras och skred. Hotade områden är Viskans och Ätrans dalgångar, Lilla Edet i Götaälvdalen och Indalsälvens dalgång norr om Hammarstrand.

✓ Fler översvämningar

Nederbörden beräknas öka med

10–20 procent. Stora delar av Karlstad och Lidköping hotas av översvämning. Andra kommuner i farozonen är bland andra Kristianstad, Köping, Mariestad, Stockholm.

✓ Höjd trädgräns

Kalfjället kan försvinna. Trädgränsen kryper uppåt med 150 meter för varje grad varmare klimatet blir.

✓ Höjd havsnivå

Havet väntas stiga med 20–60 centimeter det närmaste seklet. Det ger ökad erosion och översvämningar längs kusterna. Havet kommer att äta upp mer av stränderna kring Ystad. Malmö, Halmstad och Göteborg hotas av översvämningar.

✓ Död i värmeslag

Jordens medeltemperatur kan öka med över sex grader. Hetare värmeböljor dödar gamla och småbarn i Sverige och ökar risken för smittspridning.

✓ Algblomning

Ytvattnet i Östersjön blir två till fyra grader varmare. Algblomningen kan öka med 20 procent. Fler människor kan drabbas av vattenburna sjukdomar.

✓ Mer snöbrist

I Skåne och längs Götalandskusten försvinner snön nästan helt. I fjällen minskar snötillgången och glaciärerna. Vasaloppet hotas.

✓ Fler stormar?

Vissa klimatmodeller antyder ökade västvindar på vintern, i andra modeller går de kraftigare lågtrycken i?stället norrut mot Arktis. I värs­ta fall drar fler kraftiga stormar in över södra Sverige.

✓ Nya krav på infrastruktur

Ökade vattenflöden påverkar vägars, järnvägars och annan infrastrukturs stabilitet. Omfattande olyckor och skador kan drabba oss om inte allt från kulvertar vid vägar och järnvägar till distribution av dricksvatten säkras.

ARTIKELN HANDLAR OM