500 dör varje dag i Irakkriget

NYHETER

Men Bush tror inte på siffrorna

Hoppfull. Så beskriver president Bush situationen i Irak.

Siffran 500 säger allt om hur fel han har.

500. Så många civila irakier dödas varje dag.

Medan varje död amerikansk soldat noga bokförs är det ingen som räknar Iraks döda. Ingen vet hur många som strukit med under det tre och ett halvt år långa kriget.

Nu uppskattar amerikanska forskare från ansedda Johns Hopkins hälsoinstitut tillsammans med forskare från Irak den korrekta dödssiffran till 600 000 civila.

Baserat på intervjuer

Utslaget per dag blir det 470 halshuggna, avrättade, skjutna, sönderslitna, ihjälbombade människor. Då är 55 000 som dött till följd av sjukdomar orsakade av kriget borträknade.

Rapporten baseras på intervjuer med 1 849 hushåll i olika delar av Irak som fått redogöra för sina döda. Därefter har en beräkning gjorts för hela landet. En metod som framgångsrikt använts i andra konflikter.

Låt oss ändå anta att rapportens kritiker delvis har rätt. Att forskarna räknat 100 000 för många döda. Eller 200 000.

Det innebär ändå ohyggliga 400 000 döda. I ett krig som startades för att eliminera hotet från massförstörelsevapen som inte fanns.

Bara en månad före ett viktigt kongressval är rapporten rena kallduschen för USA:s president, som snabbt dömde ut den som ”icke trovärdig”.

Problem med trovärdigheten

Sagt av en president som själv har stora trovärdighetsproblem. Watergate avslöjaren Bob Woodward visar i en ny bok hur Bush konsekvent försöker sopa obehagliga sanningar om Irakkriget under mattan. Vad säger det om ett krig när de civila dödstalen varierar mellan Bushs påstående om

30 000 döda och forskarnas 600 000?

Hoppfullt är knappast ordet som först dyker upp i skallen.

Wolfgang Hansson