”Jag befarade att det bara skulle bli ett jippo”

NYHETER

Mångkulturåret 2006 får kritik från flera håll

Statliga Mångkulturåret 2006 är till sin ända.

– Jag befarade att det bara skulle bli ett jippo, och det är precis vad det blev, säger Orlando Pinero på musikhuset Jeriko i Malmö.

2006 var året då mångfalden skulle prägla kulturlivet. Frågan är om det ledde till någon förändring.

– Nej, det ser precis likadant ut, speciellt på institutionsnivå. Sverige har förändrats radikalt men det är fortfarande den vita borgerliga medelklassen som styr, till skillnad från det fria kulturlivet där mångfaldsfrågorna alltid funnits på agendan, säger Jerikos verksamhetsledare Orlando Pinero.

Inte heller Catarina Ek, pressansvarig för Malmö opera och musikteater, anser att Mångkulturåret haft någon betydelse.

– Jag tror varken det har gjort till eller från för vår verksamhet, eftersom vi alltid arbetar för att få hit nya grupper.

Drömmarnas hus mest positiv

Catarina Ek menar att opera är en internationell konstform som alltid har haft ett mångkulturellt inslag.

Hon tror ändå att året varit positivt för de delar av Sverige som, till skillnad från Malmö, inte är vana vid att arbeta med mångfald.

Inte heller kulturkansliets Bo Nordström tror att Mångkulturåret skapat så stor förändring.

– Det har varit positivt, men mest för att det bidragit till en debatt som gjort allmänheten mer uppmärksam. Det viktigaste är att Malmö stad har tagit fram ett styrdokument för mångfald inom kultursektorn.

Drömmarnas hus i Rosengård är mest positiva. De sökte och fick pengar från Mångkulturåret.

– Det har varit kanonbra! Vår verksamhet har berikats och kommit många Malmöbor till del, säger Lotta Lundgren.

Gjorde film och utställning

Nadia Bhere (.se)