Hård kritik av fritidshemmen

NYHETER

Stockholm

Fritidshemmens verksamhet är torftig och ensidig. Barngrupperna är stora och resurserna små, anser Skolverket.

- Det är märkligt med tanke på hur många barn som går på fritids och vilken stor betydelse det har för deras utveckling, säger Lars Ullén, undervisningsråd, på verkets hemsida.

Förra året gick 327 000, motsvarande tre fjärdedelar av barnen i åldern sex till nio år, på fritids.

Fritidshemmen tog mycket stryk av nedskärningarna på 90-talet. Personalstyrkan i det närmaste halverades, vilket har lett till att det i dag går 18,6 barn per anställd och att barngrupperna ökat till över 30 barn. Det framgår av Skolverkets lägesbedömning av fritidshemmen, skriver morgontidningarna i Stockholm.

Skolverket har i flera år pekat på bristerna i fritidshemmens verksamhet. Verket konstaterar i sin senaste rapport att inspektörerna haft svårt att bedöma kvalitén på många fritids eftersom det saknas målsättningar och utvärderingar.

- Den goda verksamhet som fanns på 70- och 80-talet existerar inte längre, säger fil dr Maud Ihrskog, universitetslektor på Växjö universitet, till Dagens Nyheter.

TT