Storoffensiv mot talibanstyrd stad

NYHETER

Afghanska och utländska soldater har inlett en offensiv mot staden Musa Qala som kontrollerats av talibanerna i tio månader.

Marktrupper ur afghanska armén och såväl den USA-ledda alliansen som den Natoledda Isafstyrkan luftlandsattes i fredags i byarna runt Musa Qala i sydprovinsen Helmand.

En talibankommendant inne i staden sade på telefon till nyhetsbyrån AFP att där finns ett par tusen rebellsoldater som är redo att försvara sig. Han tillade att där finns ungefär lika många ”vänner”, och syftade förmodligen på civila som förmodas stödja talibanerna – eller tvingas till det.

Dödsoffer

Han sade att nattens strider och bombningar runt staden hade krävt omkring 15 civila dödsoffer och att upp till fem talibaner hade dödats.

Stadsbor som också kontaktats på telefon sade att regeringssidans soldater stod ungefär tre kilometer från centrum. En del civila försöker ta sig ut, andra väntar för att se vad som händer. Alla butiker är stängda.

Fram till slutet av förra året fanns en brittisk styrka stationerad i Musa Qala. Efter hårda strider som utsatte invånarna för svåra umbäranden utrymde britterna staden på begäran av åldermännen, som hävdade att de skulle kunna övertala talibanerna att låta dem vara i fred. I början av februari i år intogs ändå staden av hundratals talibaner som upplöste administrationen och åldermansrådet.

Ny modell

Britternas beslut att lämna Musa Qala fick hård kritik av afghanska regeringen och en del amerikanska befäl. Reträtten utmålades av britterna som dels ett försök att skapa en ny modell för hur afghanska städer skulle kunna styras, dels en taktisk omgruppering för att effektivare kunna bekämpa talibanerna på andra platser.

Musa Qala är den enda större ort som behärskas av talibanerna och striderna har därför en stor psykologisk och symbolisk betydelse för alla parter. Staden har under de gångna tio månaderna beskrivits som ett centrum för den talibankontrollerade opiumhandeln. Den afghanska opiumproduktionen har i år nått en ny rekordnivå på öve

TT-AFP