Rekordskörd trots skyfall

NYHETER

Jordbruksverket: Bra prognos för öltillverkarna

Det eländiga sommarvädret i södra Sverige har inte påverkat skörden.

Avkastningen ligger på rekordnivåer, enligt prognoserna.

Men det finns frågetecken kring kvaliteten.

Avkastningen av spannmål per hektar väntas bli tio procent högre än normalt, enligt en prognos från Jordbruksverket.

– Bland det högsta vi någonsin har haft, säger Bengt Johnsson, agronom på verket.

Det är vårvädret som är avgörande för hur skörden utvecklas. Det är då grödorna växer och utvecklas mest. Årets varma vår i kombination med en mild vinter skapade gynnsamma förhållanden.

Beräkningarna har gjorts för hela landet och lokalt kan det se annorlunda ut.

So och så med kvaliten

Kvaliteten på skörden kan det dock bli lite si och så med. Vädret precis innan skörden är avgörande och de kraftiga regnen i södra Sverige i slutet på juni och i juli har sannolikt inte varit bra.

– Speciellt brödspannmål är som känsligast precis när de ska skördas. Häftiga åskregn råkar det just nu ha varit mycket av och det är inte bra, säger Bengt Johnsson.

Taskiga limpor – bra öl

Är sommaren solfattig blir proteinhalten dessutom låg. Konsekvensen kan bli att brödspannmålen inte duger att baka av. Limporna riskerar att bli platta.

Maltkorn som ska användas för öltillverkning mår däremot bra av låg proteinhalt.

Totalt beräknas spannmålsskörden bli 5,2 miljoner ton. Trots den höga avkastningen är det bara två procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren, eftersom bönderna har minskat sina arealer till följd av låga priser och EU-regler.

– Det har vuxit väldigt mycket på den enskilda åkern, men vi har haft väldigt få åkrar i drift, säger Bengt Johnsson.

Även skörden av oljeväxter beräknas bli god, cirka 15 procent större än förra året. Till skillnad från spannmål så ökar arealerna av oljeväxter.

TT