Våldtäkterna ökar i landet

NYHETER

– Men i Västerås är skillnaden obefintlig

Bilden är arrangerad.

Polisen får in allt fler anmälningar om våldtäkt.

Hittills i år har 2333 våldtäkter anmälts i landet vilket är 17 procent fler än samma period förra året.

  Både våldtäkterna inomhus och utomhus blir allt fler. Allra värst ser det ut i Kronobergs län där anmälningarna ökat med 211 procent. I Gotlands län är samma siffra 120 procent och i Jönköpings län 103 procent.

– En förklaring till ökningen kan vara den lagändring som gjordes förra året som utvidgat begreppet våldtäkt. Det ledde redan förra året till fler anmälningar, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi på Stockholms universitet.

Faktisk ökning

  Han nämner även ökad anmälningsbenägenhet som en förklaring till rekordsiffrorna.

  – Mycket tyder på att kvinnors benägenhet att anmäla våldtäkter har ökat. Allt fler inser att de inte är ensamma och att det som hänt inte är deras fel. Det som tidigare kanske betraktades som en pinsam sexuell upplevelse räknas idag som våldtäkt, säger Jerzy Sarnecki.

  Men förändringen i statisitken kan även bero på att fler kvinnor våldtas.

  – Framför allt utomhusvåldtäkterna kan ha ökat. Det kan bero på våra förändrade nöjes- och alkoholmönster som har gjort det lättare för gärningsmannen att slå till, säger han.

I Västmanlands län har våldtäkterna varken ökat eller minskat jämfört med förra året. De är exakt lika många.

Läs mer:

Anmälda våldtäkter – län för län

Anmälda våldtäkter första halvåret i år jämfört med samma period förra året.

Mia-Li Hallengren, Emma Löfgren