Var tredje ledamot: Banta riksdagen!

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:

"Bra med färre politiker som trycker på knappar"

1 av 3
349 ledamöter är 100 för många, anser en tredjedel av riksdagen själv.

Sveriges riksdag borde bantas.

Det tycker var tredje riksdagsledamot.

– Landet skulle styras lika bra med färre politiker som trycker på knappar, anser Aron Modig (KD).

Riksdagsledamöternas arvoden höjdes i torsdags med två procent, till 61 000 kronor i månaden. Det innebär att kostnaden för samtliga riksdagsledamöters arvoden under en mandatperiod nu ligger på över en miljard kronor — 1 021 872 000 kronor.

Aftonbladet har frågat de 349 riksdagsledamöterna om riksdagen bör bantas. 21 av de 61 som svarade på enkäten (det vill säga 34 procent) vill ha färre riksdagsledamöter:

– Jag kommer att motionera om att antalet ska ändras till 249 och att varje ledamot ska ha möjlighet till utökat stöd av politiska tjänstemän i stället, säger Johanna Jönsson (C).

Flera moderater håller med om att det räcker med 249 ledamöter. Några av partiets ledamöter har tidigare motionerat om en sådan nerdragning. Förslaget röstades dock ner i riksdagen.

Samtliga 21 ledamöter som vill krympa riksdagen tillhör antingen det borgerliga lägret eller SD. Inte en enda rödgrön ledamot vill sänka antalet riksdagsledamöter. Jan Lindholm (MP) tycker tvärtom att antalet borde öka:

– Ju fler som aktivt deltar i förvaltandet av vår demokrati dess bättre, anser han.

"Små partier drabbas"

Bland de som tycker att antalet riksdagsledamöter är lagom i dag anser många att en nerdragning skulle drabba de små partierna:

– Om det blev färre skulle inte mindre partier ha fått någon representation. Alltså skulle en minskning av riksdagen bara gagna Socialdemokraterna och Moderaterna, anser Tuve Skånberg (KD).

Bara tolv av de 61 som har svarat (20 procent) anser att riksdagsledamöterna kostar för mycket. En av dem är Mia Sydow Mölleby (V):

– Vänsterpartiet anser att arvodet ska minskas och ligga i nivå med prisbasbeloppet, för närvarande 44 400 kronor, skriver hon.

Den absoluta majoriteten av de som har svarat tycker inte att en miljard kronor i ledamotsarvoden är för mycket under en mandatperiod:

– För att garantera omutbarhet och med tanke på att en ledamot ständigt är i tjänst är arvodet inte för högt, anser Emilia Töyrä (S).

Caroline Szyber (KD) håller med, men är ändå kritisk mot vissa ersättningar till ledamöterna:

– Jag är kritisk till det Stockholmstraktamente som alla som är invalda från andra delar av landet får, trots att de får bostad och resor betalda, säger hon.

Publicerad: