Så gör du om du blir hatad på Flashback

Sebastian Caicedo Gordh vid Institutet för Juridik och Internet tipsar om hur du som blivit utsatt för hat eller hot på Flashback ska göra.

Säkra bevisning. Ta skärmdumpar, eller ett fotografi, som visar vad som skrivits. Det kan också vara bra om man låter någon annan – en kompis/anhörig – se det kränkande materialet för att förbättra bevisläget, även om det naturligtvis kan vara jobbigt att "sprida vidare" det som skrivits.

Polisanmäl alltid det som har hänt! Polisen har utredningsmöjligheter och även om det tyvärr långtifrån alltid leder till något så är det dessutom mycket viktigt att det kommer in anmälningar om det som hänt eftersom det minskar mörkertalen i brottsstatistiken, vilket i förlängningen kan leda till exempelvis mer resurser och bättre kunskap på området.

Det kan också vara värt ett försök att anmäla kränkande inlägg till Flashback själva. Det finns en anmälningsknapp för varje separat inlägg på forumet.

Är det så att en tråd på Flashback dyker upp när man söker på sitt namn på Google kan man försöka begära att Google gör en så kallad avindexering av sökresultatet. Detta innebär helt enkelt att sidan i fråga inte kommer upp vid en sökning på ens namn på Google. Det ska dock sägas att detta inte innebär att något tas bort från Flashback utan just enbart att tråden/inläggen i fråga inte dyker upp vid en sökning. Formuläret för en begäran om avindexering av sökresultat hos Google finns här.

I första hand rekommenderar vi som sagt alltid att man gör en polisanmälan, men om man vill kan man också anmäla till oss på Juridikinstitutet. Vi har inte polisens utredningsmöjligheter men kan bistå med gratis juridisk rådgivning, exempelvis i form av att upprätta en polisanmälan, begära avindexering av sökresultat eller hjälpa till att överpröva en nedlagd förundersökning (eller ett beslut att inte inleda en sådan).

Publisert: