Wolfgang Hansson: För högt pris att ge Snowden asyl

1 av 4

Inget demokratiskt land vill stöta sig med USA och betala det pris som per automatik följer av det.

Därför är det ingen annan än Ryssland som är beredd att ge Edward Snowden skydd.

Det finns många politiker i Europa som tycker att Snowden bör betraktas som en hjälte snarare än en samhällsfarlig medborgare som bör tillbringa resten av sitt liv i fängelse.

Visserligen är det olagligt även i Sverige att som Snowden gjort kopiera topphemliga dokument och ställa dem till massmedias förfogande. Många tycker ändå han gjort en god gärning genom att avslöja den oerhört omfattande avlyssning som USA ägnat sig åt. Både av vanliga medborgare och av vänligt sinnade länders ledare.

Frågan är vad som är mest upprörande och mest skadligt, Snowdens spridande av hemliga uppgifter eller USA:s olagliga avlyssning?

Att Edward Snowden tilldelas Right Livelihood Award, det alternativa Nobelpriset är ett uttryck för det stöd den före detta NSA-anställde har i många läger.

Men även om många europeiska politiker hyser sympatier för visselblåsaren är det något helt annat att ge honom politisk asyl.

Det är ingen slump att det bara var Ryssland som var berett att ta emot Snowden när han var på flykt, och att det fortfarande drygt ett år senare inte finns ett enda västland som erbjudit honom asyl.

■ ■ ■

Att ge Snowden en fristad är detsamma som att djupfrysa relationerna med USA.

Landet ifråga skulle omedelbart drabbas av sanktioner från USA. Öppna sådana eller i form av dolda men kännbara bestraffningar.

Om Sverige skulle ta emot Snowden skulle USA sätta oerhört hård press på den svenska regeringen att lämna ut honom till USA.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin gömde sig i tv-programmet Agenda bakom det faktum att det är migrationsdomstolen och inte regeringen som bestämmer vem som ska få asyl. Men i ett högprofilerat fall som Snowden vore det otänkbart att domstolen ens skulle få ärendet på sitt bort utan att regeringen informerades och hade ett finger med i spelet.

Även om den svenska regeringen skulle sympatisera med Snowden är priset för den typen av rakryggad gest helt enkelt för högt.

USA skulle se det mer eller mindre som en krigsförklaring om Sverige skickade ett regeringsplan till Moskva för att hämta Snowden, om det inte var för att utlämna honom till USA.

■ ■ ■

Ska Valter Mutt fortsätta vara miljöpartiets utrikespolitiske talesperson får han nog styra tungan mer rätt i fortsättningen.

Den spionmisstänkte amerikanen är så pestsmittad att Carl Bildt till och med stoppade planerna på att dela ut Right Livliehood-priset till Snowden - utan att han var där - i UD:s lokaler. Inte ens denna lilla markering mot USA var den förra regeringen beredd att göra.

För Vladimir Putin är Snowden bara en pjäs i det nya kalla kriget-spelet. En rysk Snowden skulle få livstid direkt eller ännu värre. Enda skälet för Ryssland att ge Edward Snowden skydd är att reta upp USA och visa att man är beredd att sätta hårt mot hårt.

Så det finns onekligen ett utrymme här för den som vill ge Snowden en säkrare tillflyktsort. Mitt tips är dock att det förblir rätt tomt i den kön.

avWolfgang Hansson