Kinberg Batras svåra utmaning

Foto: Anna Kinberg Batra, Moderaterna.
NYHETER

Det väntar en svår balansgång för Anna Kinberg Batra när hon ska lägga grunden för en valseger 2018.

Hon måste behålla Moderaternas starka förtroende i jobb och ekonomi samtidigt som det krävs ett rejält uppsving i frågor där partiet har usla siffror.

– Den stora utmaningen blir att mejsla ut vad som egentligen skiljer M från något annat parti, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd för marknadsliberala tankesmedjan Timbro.

När M-ledaren Anna Kinberg Batra i dag talar inför cirka 1 000 partikamrater på partiets "Sverigedag" i Kista har hon suttit på sin post i två månader. Den nya partiledningen har inlett arbete med att förnya politiken, sex arbetsgrupper har tillsatts för att arbeta fram grunden för valrörelsen 2018.

En av Kinberg Batras utmaningar handlar å ena sidan om att behålla partiets starkaste kort, ett grundmurat förtroende bland väljarna när det gäller ekonomi och jobb.

Svaga i flera frågor

Men samtidigt är förtroendet mycket lågt när det gäller skola, välfärd, integration och miljö.

I M-utvärdering av valförlusten i höstas pekade man ut välfärd och integration som frågor där man måste bli bättre. Inte ens var tionde väljare tycker att M har bäst politik på områdena, visar siffror från Aftonbladet/Sverige Tycker.

Karin Svanborg-Sjövall, vd på Timbro, menar att Kinberg Batra har ett problem då hon signalerat att den gamla linjen till stor del ligger fast.

– Det överordnade är ordning och reda i statens finanser, men det budskapet förlorade man valet på. Den stora utmaningen blir att mejsla ut vad som egentligen skiljer M från något annat parti, säger hon.

Tidigare i veckan krävde Muf att M-ledningen ska driva frågan om att lagen om anställningsskydd luckras upp. Svanborg-Sjövall tror att Kinberg Batra kommer att bli "jagad" i frågan.

– Det är uppenbart att det inte kommer att gå att vara trovärdiga som ett parti som har några verksamma förslag på integrationsområdet om man inte är beredd att släppa den tidigare positionen på det området.

Hon anser dessutom att partiet måste våga driva på för nya skattesänkningar framöver.

Ett område där M har lågt förtroende handlar om miljö. Här har man mycket att vinna, menar Mattias Svensson, redaktör på liberala magasinet Neo, som tidigare i år kom ut med boken "Miljöpolitik för moderater".

"Miljödebatten har fått vänsterprägel"

Han tror att partiets problem grundar sig i att miljödebatten fått en vänsterprägel.

– När folk är ute och tutar om att klimathotet gör att vi måste införa planekonomi, reagerar folk som inte gillar det med att undra vad det är för larv. Och så håller man sig i stället borta från frågan från borgerligt håll. Sedan har det funnits en rädsla att de enda som gynnas av att man pratar miljö är MP.

Enligt Svensson är det sen stor fördel för M i miljödebatten att man har stort förtroende när det gäller ekonomi.

– Väldigt mycket av hur man framgångsrikt minskar miljöproblem handlar om ekonomi, om att våga ta betalt för utsläpp och våga minska subventioner som går till miljöskadlig verksamhet.

Partisekreteraren Tomas Tobé (M) menar att partiet framöver kommer att fokusera mest på ekonomi, jobb, skola och integration.

– När det gäller ekonomi kommer vi få en väldigt tydlig konflikt nu när Socialdemokraterna överger överskottsmålet på grund av att de har svårt att finansiera sin budget tillsammans med V och MP.

Han lyfter fram skolfrågan som ett område där partiet misslyckades i förra valrörelsen.

– Ett exempel var att Alliansen presenterade ett förslag om ordningsomdömen medan den fråga föräldrarna ställde sig var vilket stöd som barnen ska få. Här behöver vi bredda vår politik för att vi ska bli mer attraktiva.

ARTIKELN HANDLAR OM