Politikerna som är för aktiv dödshjälp

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4 | Foto: LINA SIKSJÖ
”Politiker är populister som håller upp fingret och ser vart det blåser, men inte i den här frågan”, säger Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi.

NYHETER

Nio av tio svenskar vill tillåta aktiv dödshjälp.

Bara var sjätte riksdagsledamot håller med.

– Det är förvånande att politikerna avviker så mycket mot befolkningen, säger Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi.

Aftonbladet har frågat riksdagsledamöterna om aktiv dödshjälp ska tillåtas. 54 sade ja, av de 311 som svarade. Det motsvarar 17 procent av ledamöterna.

Bland vanligt folk är siffran mycket högre. I en Aftonbladet/Sifo-undersökning 2010 var 87 procent av svenskarna för aktiv dödshjälp.

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har ägnat mycket tid åt frågan och bland annat gjort undersökningar om läkarkårens inställning i frågan:

– Det är förvånande att politikerna avviker så mycket från befolkningen.

Varför är så många svenskar för?

– Det är ett mänskligt behov helt enkelt. Det är orimligt att vara emot, när man ser vad som händer ens gamla föräldrar. Det är lite av en gåta att politikerna är så okänsliga. Politiker är populister som håller upp fingret och ser vart det blåser, men inte i den här frågan, säger Tännsjö.

Tillåtet i flera länder

Aktiv dödshjälp innebär att en åtgärd vidtas som avsiktligen förkortar en svårt sjuk persons liv. I dag är det tillåtet i Schweiz, Holland, Belgien, Luxemburg och några amerikanska delstater – Oregon, Montana, Vermont och Washington. Men bara i Schweiz kan utländska medborgare få aktiv dödshjälp.

Både Richard Jomshof (SD) och Karin Rågsjö (V) tror att många riksdagsledamöter helt enkelt inte vågar svara att de är för aktiv dödshjälp:

– Politiker är nog lite fega. Man kanske funderar för mycket på hur andra ska tycka om det man svarar, kanske tänker att man ska bli tolkad som en knäppgök, säger Rågsjö.

Hur tänkte du?

– Det är en samvetsfråga. Är man väldigt sjuk och känner att man inte orkar leva längre, och har kommunicerat sina anhöriga om det, då ska man få möjlighet att somna in på ett sätt som man själv bestämmer.

”Känslig fråga”

Medan 17 procent av alla riksdagsledamöter svarade ja på frågan, var det så många som 36 procent som var för aktiv dödshjälp i SD:

– Att så många i riksdagen inte svarar ja måste bero på att man väljer att inte svara sanningsenligt, de kanske inte vågar ge uttryck får åsikten. De kanske uppfattar det som en känslig fråga att ta ställning i, säger Richard Jomshof (SD), som också är för aktiv dödshjälp.

Johan Hultberg (M) har en lite annorlunda förklaring till varför så få svarat ja:

– Jag tror att alla politiker känner ödmjukhet inför den här frågan. Det handlar om svåra avvägningar. Därför tror jag att det finns lite större försiktighet bland politikerna. Om man svarar på frågan som medborgare så tänker man självklart på sig själv, att jag skulle vilja ha den rätten i den situationen.

Varför är du för?

– Man äger rätten till sitt liv, och därmed också principiellt rätten till sin död. Jag tycker vi ska utreda frågan om aktiv dödshjälp, säger Hultberg.

Carl Schlyter (MP), som är emot aktiv dödshjälp, tycker att skillnaden mellan väljare och politiker är logisk:

- Som närstående ser man sin egen mamma lida och vill självklart göra vad man kan för att hjälpa till även med de svåraste valen, men som politiker måste man kunna i Aftonbladet försvara lagen även när den missbrukats och en medmänniska dött med hjälp av ett beslut man möjliggjort.

Publicerad: