Chefläkarna på akutsjukhusen: ”Rehabilitering är inte vår grej”

NYHETER

Ingen ansvarig på de tre sjukhus där Chloe Cole vårdades vill uttala sig i det enskilda fallet.

– Rehabilitering efter skada är ofta ett eftersatt område där vi i Sverige kunde bli mycket bättre, säger chefläkarna Catharina Borna och Marie Wedin i Skånevård Sund.

Där ingår sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm.

– Vi vill djupt beklaga de brister som patienten och anhöriga upplevt, säger de.

• Vilken madrass lägger man en svårt skadad patient på som är förlamad efter en ryggmärgsskada?

– Vi har flera olika madrasser som väljs utifrån patientens behov. Jag vet inte vilken madrass som patienten haft. Det kan ju hända att en lämplig madrass inte fanns tillgänglig just då, säger Marie Wedin, ansvarig för division kirurgi.

• Patienten Chloe Cole fick ju svåra trycksår efter att ha fått fel madrass två gånger.

– Vet vi att trycksåren beror på madrassen? Den här patienten var ju extremt svårt skadad. Man har nog vårdat henne efter bästa förmåga, men trots det har hon utvecklat trycksår. Med en sådan patient har man säkert gjort väldigt mycket extra.

• Anser du att ni på era sjukhus har god kompetens om vård av ryggmärgsskadade?

– Vi har god kompetens i omvårdnad. Men så omfattande skador som patienten haft är ju inte vanligt. Vi är akutsjukhus och försöker få patienterna att överleva fram till rehabiliteringsstadiet, sedan är det inte vår grej längre. Då remitterar vi patienterna vidare, oftast till Orup.

Enligt chefläkarna ska patienter i riskzonen för trycksår riskbedömas och huden undersökas dagligen. 2015 satsar sjukvården i Skånevård Sund på att höja kompetensen inom området.

Helena Pessah är sektionschef på Orups sjukhus, som hör till Skånes universitetssjukhus och som bedriver högspecialiserad rehabilitering för spinalskadade.

– Jag vill inte gå in i ett enskilt patientfall. Jag hänvisar patienten till att kontakta oss. Man kan också kontakta patientnämnden om man inte är nöjd, säger hon.

Enligt Pessah är rehabilitering ett helt koncept där man utgår från patientens individuella förutsättningar och mål för rehabiliteringen. Fysisk träning är endast en del.

ARTIKELN HANDLAR OM