Nyheter

Så blir krigen – under 10-talet

Av: 

Carina Bergfeldt

NYHETER

Forskare: ”Det blir färre och färre stabila demokratier i världen”

90-talet kommer för alltid att associeras med Sovjetunionens fall.

00-talet blev terrorismens årtionde, efter attacken mot World Trade Center.

Men 10-talet då?

– Vi kommer att se en stadig ökning av oroligheter i världen, säger professor Janne Haaland Matlary till norska Dagbladet.

Det blev flygturen som förändrade världen.

Flera forskare menar att 00-talet först började på allvar den 11 september 2001, när det första planet kraschade in i World Trade Center i New York. Resten av årtiondet präglades av det ”Krig mot terror” som följde, i Afghanistan och Irak.

– Det har blivit mer och mer klart att själva konceptet ”Krig mot terrorism” var en strategisk blunder. Terror är en taktik, ett tillvägagångssätt. Man för inte krig mot en taktik, säger den pensionerade officeren Jacob Børresen till Dagbladet.

Kina – den nya stormakten

Børresen, som har en lång karriär i norska Sjøforsvaret bakom sig, tror att världen kommer att präglas av mer realpolitiska konflikter under det nästkommande decenniet. Mer kamp om resurser, och fler länder som vill hävda sin makt.

– Europa är inte längre händelsernas centrum. Kina framstår i allt större grad som den nya makten, och de håller USA som gisslan. Andra land som vill få större inflytande är Indien, Brasilien och Sydafrika. Det här kommer att skapa helt nya maktförhållanden och helt nya konflikter. Vi kommer tvingas vänja oss vid att vara i periferin. Världen kommer att bli allt mer otrygg och mer ostabil, säger han.

Bråk mellan Indien och Kina

Han får i Dagbladets undersökning medhåll av Øyvind Østerud, professor i internationella konfliktstudier. Även han pekar ut framför allt Indien som en nation att ta på allvar under 10-talet. Och som en nation vars konflikt med granlandet Pakistan – och även med den andra nya stormakten KIna – kommer att eskalera.

– Svagare stater och rivaliserande stormakter är de två starkaste tendenserna för 10-talet, säger professorn till Dagbladet.

USA backar

Professor Janne Haaland Matlary tror även hon att Kina kommer att få en större roll.

– USA drar sig tillbaka, vilket ger spelrum för till exempel Kina. Och det är viktigt att notera att detta sker samtidigt som många länder i väst skär ned på sitt eget försvar. Vi kommer att bli allt mer ansvariga för att ta hand om oss själva, och man har en slags illusion om att världen har blivit fredligare, men det stämmer inte, säger Matlary till Dagbladet.

– Vi ser att det blir färre och färre stabila demokratier i världen. Därmed kommer allt fler människor att bo under krigsliknande förhållanden.

ANNONS EXTERN LÄNK

Minska risken för smittspridning under vintern – handla munskydd, hudvård och vitaminer hos MEDS

Meds

Publisert: