”Vi får inte stänga de här eleverna ute”

NYHETER

Skarp kritik mot förslaget om portning av elever

1 av 2
Marie Granlund, (S).

Alliansregeringens förslag som ger skolorna möjlighet att porta bråkiga grundskoleelever, stöter på kritik från flera håll.

– Det är inte som i militären där man kan sålla ut dem som platsar och dem som inte gör det. Skolan ska vara till för alla, säger Marie Granlund som är socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson till Aftonbladet.

Bråkiga och stökiga elever kan förstöra under lektionerna för klasskamraterna. Därför har alliansregeringen nu tagit fram ett förslag där skolorna ska kunna porta grundskoleelever som uppträder störande i klassrummet. Ett förslag som utbildningsministern är nöjd med.

– Jan Björklund talar mycket om sanktioner och straff men väldigt lite om hur skolan ska få chans att ta hand om de här svåra fallen nu och inte om en vecka, säger Eva-Lis Sirén som är Lärarförbundets ordförande till Aftonbladet.

Fel att porta

Eva-Lis Sirén och Marie Granlund anser båda att portning av bråkiga elever är fel. I stället måste man hitta andra lösningar för att komma till rätta med problemet.

– Att stänga av elever på grundskolenivå där utbildningen är obligatorisk är orimligt. Stökiga elever behöver mer hjälp, stöd och mer undervisningstid. De ska inte få driva runt på stan utan vara i skolan under uppsikt, säger Marie Granlund.

Enligt Eva-Lis Sirén kan avstänging från skolan leda till att de redan stökiga eleverna halkar efter mer i undervisningen. I värsta fall kan de hamna i dåligt sällskap.

– Vad händer med eleven som inte får vistas i skolan? Om de drar runt på stan kan de få kontakt med vuxna i samhällets utkanter och hamna i missbruk. Det kan vara en skjuts in i riktigt dåliga miljöer och en start på en riktig B-karriär.

Hon menar att det i stället behövs ökade resurser till skolorna, så man kan ta hand om de stökiga eleverna som behöver extra hjälp.

– Det behövs lärare med specialkompetens som har möjlighet att arbeta med mindre elevgrupper. Man behöver också satsa på skolhälsovården.

Kris just nu

Eva-Lis Sirén är rädd för att de planerade ekonomiska åtstramingarna kommer leda till det motsatta, att elevgrupperna i stället kommer växa. Och hon får medhåll av Marie Granlund

– Det är en fråga om resurser. Det är kris nu och därför riskerar skolan att få större klasser, färre lärare och då kan ju varenda en räkna ut att det blir ännu stökigare.

Enligt Marie Granlund behöver man satsa på gemensamma ordningsregler i skolorna, mindre klasser och se till att skolan får en bättre dialog med föräldrarna.

– Samhället måste bistå med resurserna, sedan måste varje skola få bestämma vad som är bästa lösningen just där. Men det är viktig att varje enskilt barn får den uppmärksamhet det förtjänar så det kan utvecklas efter sin fulla potential, säger Marie Granlund.