”Statistiken visar tydligt på kvinnors utsatthet”

NYHETER

Nyamko Sabuni chattade med läsarna

Nyamko Sabuni säger: Hej,nu är jag på plats.
Moderator säger: Välkomna, då börjar vi med frågorna!


Anna säger: Könsstympning är ett sätt för män att få makt över sina kvinnor-när blir det straffbart, eller är det redan det?
Nyamko Sabuni säger: Könsstympning är straffbart sedan många år tillbaka.


tina säger: Vad gör ni för att skydda de mest utsatta kvinnorna, eftersom mycket av de bidrag som fanns har krympt eller försvunnit vilket då inneburit stängd eller minskad verksamhet? Hur ser du på attityden att hon får skylla sig själv vilken är väldigt vanlig?

Nyamko Sabuni säger: En utsatt kvinna får aldrig själv ta på sig skulden. Ett brott är ett brott oavsett om det sker hemma eller på gatan. Resurserna för att förebygga och stödja utsatta har ökat. Ex har kvinnojourerna fått mer pengar. Likaså myndigheter.


Tessan säger: Om man blir misshandlad av sin man/pojkvän vart ska man vända sig!? Om man är rädd för att det ska gå för långt om han får reda på det!?
Nyamko Sabuni säger: Man kan vända sig till kvinnofridslinjen.se och få råd om man ännu inte vill kontakta polisen.


Jens Bark säger: Varför delar du inte din post med en man? Borde det inte vara mer jämställt med en halvposition som jämställdhetsminister?
Nyamko Sabuni säger: Regeringen har jämn könsfördelning. Jag uppskattar att få jobba med dessa frågor. Nästa gång kanske det är en man.


Saga säger: Varför döms inte dessa män till en kombination av fängelse och vård? Varför är inte staffen längre för denna typ av brott?
Nyamko Sabuni säger: Straffsatserna bestäms i lagen. Idag pågår en översyn av straffsatserna för de allra grövsta våldsbrotten, där detta ingår. Vi har ökat resurserna till kriminalvården för att dömda också ska få vård.


Maria säger: Jag har hört att du inte vill kalla dig feminist. Varför är det så?
Nyamko Sabuni säger: Jag uppskattar att hellre bedömas utifrån vad jag gör och åstadkommer än vad jag kallar mig. För många som kallar sig feminister lever inte upp till det, vilket stör mig.


1998 säger: Hej Nyamko, trevligt att du kunde komma och hoppas på att du kan svara på den här frågan. Hur kommer det sig att sjukhus skriver ut män som verkar ha psykiska sammanbrott som oftast resulteras till att de utsätter sina nära för brutala akter. Det här har pågått i tiotals år, vad beror det på egentligen att samma misstag upprepas, att män ber om hjälp men nekas och samma historia upprepas, är det brist på erfarenhet vid bedömning eller att sjukhus är begränsade med resurser för att hjälpa alla?
Nyamko Sabuni säger: Du tar upp brister inom psykvården som också vi uppmärksammat. Regeringen har under senare år satsat på att utveckla psykiatrin för att människor ska få den hjälp de behöver. Det går aldrig att garantera att misstag inte sker, men vi ser till att stärka kompetensen och öka resurserna.


Helena K säger: Vad anser du om de poliser och annan offentlig personal som det kommit fram att de misshandlat kvinnan. På grund av deras position så har det ju varit svårar för dessa att anmäla. Finns det någon plan för den offentliga personalen?
Nyamko Sabuni säger: För att stödja kvinnor att komma ur en misshandelsrelation har regeringen stärkt resurserna till socialtjänsten, kvinnojourer, Kvinnofridslinjen osv. Jag förstår kvinnans dilemma/osäkerhet när hon är gift/sambo med en polis. Men samma lagar gäller alla.


Johan säger: Hej Nyamko: Jag anser att män har en uppgift att vara förebilder och lära pojkar att man inte skadar eller hotar flickor och kvinnor. Bör inte regeringen verka för att öka närvaron av vuxna män i skola och barnomsorg?
Nyamko Sabuni säger: Håller helt med dig. Därför har regeringen beslutat om att ta fram en konkret plan hur vi kan få fler män att vilja utbilda sig till lärare och förskollärare.


hmm säger: Hejsan! Visst är mäns våld mot kvinnor ett stort problem, men borde ALLT våld bekämpas lika hårt? Jag tycker det är fel att öronmärka pengar för att bekämpa just kvinnovåld, när man borde satsa på att få bort alltsammans.
Nyamko Sabuni säger: Klart att regeringen jobbar mot allt våld. Men våld mot kvinnor är ett särskilt stort problem eftersom det utövas hemma av män som dessa kvinnor borde känna trygghet med. Barn blir också lidande av detta våld. Det är dessutom systematiskt.


stefan säger: Vad sätter du i ordet jämställdhet?
Nyamko Sabuni säger: Kvinnors och mäns lika möjlighter att utvecklas som individer och delta i samhället på lika villkor.


K säger: Vi måste ändra på kvinnosynen i samhället. Jag tycker alltid högern verkar prata om "mer gatubelysning", som svar på våldtäktsdebatten, trots att 95% av våldtäkter sker i hemmet. Varför läser barn inte genusvetenskap i skolorna, där könsroller och kvinnoförtryck kan diskuteras?
Nyamko Sabuni säger: Det ena utesluter inte det andra. Det ska vara tryggt ute och tryggt hemma. I skolan lägger vi grunden för jämställdhet. Därför har regeringen satsat 110 miljoner för att utveckla jämställdhetsarbetet i skolan. Där kompetensutveckling för lärare och rektorer är en viktig del.


sara86 säger: Hur ska man kunna hjälpa en kvinna som är i denna situationen men som inte vågar ta kontakt med någon utomstående?
Nyamko Sabuni säger: Hon kan ringa kvinnorfridslinjen, 020505050. Där får hon råd och stöd annonymt.


Hej säger: Hej Nyamko! Jag undrar varför media inte kallar någon av dessa hemska mord för hedersmord. Men när det är en invandrar kvinna (gärna muslim) som dödas av någon i sin familj så kallas det för hedersmord. Tycker inte du att detta är beklagligt och samtidigt ger det en felaktig bild på invadrare?
Nyamko Sabuni säger: Man måste veta att hedersbegreppet är centralt i somliga kulturer. Det är en företeelse som påverkar relationer mellan kvinnor och män i dessa kulturer. Om man inte känner till begreppet och vad det innebär riskerar vi att inte ge utsatta inom dessa gruppen adekvat hjälp. Bara det faktum att det alltid är fler förövare kan få ödesdigra konsekvenser om man inte beaktar det.


Moderator säger: Tiden är tyvärr snart ute, här kommer dagens sista fråga!
Nisse säger: Vad tycker du om de stora mörkertalen om att kvinnor slår sina män? Det sker, men pratas otroligt tyst om!
Nyamko Sabuni säger: Allt våld måste fördömas. Men statistiken över bl a misshandel och våldtäkt visar tydligt på kvinnors utsatthet.


Moderator säger: Det var tyvärr sista frågan för idag. Stort tack till dig Nyamko, och tack till alla er som chattat!
Nyamko Sabuni säger: Tack!

aftonbladet.se