Jul-Reinfeldts hårda klappar

”Oppositionen lovar allt till alla, baserat på finansiering som de döljer”

Statsminister Fredrik Reinfeldt delade ut hårda julklappar till oppositionen i sitt jultal.
Statsminister Fredrik Reinfeldt delade ut hårda julklappar till oppositionen i sitt jultal.

Nästa år står arbetslinje mot bidragslinje - ansvarstagande mot populism.

När statsminister Fredrik Reinfeldt höll jultal levererade han hårda klappar till oppositionen.

– De lovar allt till alla, baserat på finansiering de döljer, sa Reinfeldt.

Hårt pressad av vikande opinionssiffror väntade alla att Fredrik Reinfeldt skulle vända sig till de svenska väljarna i sitt årliga jultal. Men mellan de guldkuleprydda granarna blickade i stället EU-ordförande Reinfeldt ut i världen - mot Kina och det globala politiska ledarskapet.

– När det handlar om klimatkris och finanskris är det inte fullmäktigebeslut utan globalt ansvar som krävs, sa Reinfeldt.

Framåtblickande

Någonstans i mitten av talet var utrikespolitikern Reinfeldt färdig och statsminister Reinfeldt blickade framåt - mot valåret 2010.

Tre frågor kommer att stå i fokus:

1. Full sysselsättning.

2. Välfärdens utveckling.

3. Trygghet från våld och brott.

En fjärde fråga som vi kommer att få höra mycket av är den som ställer alliansen mot det "ofärdiga vänsterexperimentet". Medan regeringen står för arbetslinje och ansvar står de rödgröna för en bidragslinje och en retorik som inte berättar om alla de miljarder deras satsningar kommer att kosta.

– Det är ohållbart. Det är populism, sa Reinfeldt som förutspådde brutna vallöften på rad med Mona Sahlin som statsminister.

– Vi ska avslöja att de inte har någon idé om hur Sverige ska se ut i framtiden.

”Den som lever får se”

S, V och Mp har hela tiden sagt att det är först till våren som en fullständig gemensam rödgrön politik kommer. Kan vi lita på det? blir Fredrik Reinfeldts motfråga.

– Är ni alldeles säkra på att ni kommer att få en redovisning för alla förslag från de tre vänsterpartierna? Den som lever får se, men det är viktigt att konstatera att man har ansvar i en demokrati också som opposition om man bygger upp förväntningar hos stora delar av befolkningen, som tror att de ska få något utan att det kommer att kosta, sa Reinfeldt till Aftonbladet efter talet.

– Det är så man skapar politikerförakt. Fredrik Reinfeldt uttryckte i sitt tal viss oro över opinionssiffrorna. Hög reformtakt och stora förändringar kostar - men till valdagen är det fortfarande långt.

– Sverige har rörliga väljare och när väljarna kommer till valdagen så gör de ett övervägt val mellan regeringsalternativen. Då ställer man frågan Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin. Alliansen eller vänsterexperimentet. Dessutom utifrån färdiga förslag - eller brist på förslag, sa Reinfeldt.

Publisert: