Ännu en domstol underkänner regeringens gymnasielag

avAlexander Ekström

NYHETER

För en vecka sedan vägrade Migrationsdomstolen i Malmö att tillämpa den så kallade gymnasielagen, som trädde i kraft bara fem dagar tidigare.

Nu följer Migrationsdomstolen i Stockholm samma linje när de väljer att inte tillämpa lagen i en liknande dom.

Lagen kritiserades tungt av flera remissinstanser innan den röstades igenom av regeringen, med stöd från Vänsterpartiet och Centerpartiet.

I ett pressmeddelande skriver Migrationsdomstolen i Stockholm att det sänkta beviskravet för utlänningars identitet strider mot svenska internationella förpliktelser enligt Schengenregelverket.

1 av 4 | Foto: Claudio Bresciani/TT
Ensamkommande ungdomar i Riksdagshuset hör politikerna debattera.

Vägrar tillämpa nya lagen

Man väljer därför med stöd av grundlagen att inte tillämpa de sänkta beviskraven i ärendet, som gäller en ung asylsökande man från Afghanistan.

Domen kan överklagas, vilket redan har skett med avgörandet i Malmö.

– Jag hoppas att något mål blir uppsläppt i Migrationsöverdomstolen så vi vägledande praxis, säger Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm till Aftonbladet.

– Det vore välkommet med ett klargörande av rättsläget. Det har varit väldigt oklart längs vägen med tung kritik under hela remissförfarandet.

Det är Migrationsöverdomstolen som själv meddelar eventuella prövningstillstånd för överklagade domar i lägre instans, bland annat i fall då man vill skapa ett vägledande prejudikat.

Så många ensamkommande barn kommer till Sverige 00:34
ARTIKELN HANDLAR OM