Så blir Nordens försvar – om vi går med i Nato

Om Finland och Sverige går med i Nato flyttar våra militära gränser 600 kilometer österut. Det kan ge Sverige en ledarroll i försvaret av hela Östersjön. Så här påverkas Nordens försvar om vi går med.

 Fyra experter: Det händer om Sverige går med
 Grafik: Så starkt blir Nordens försvar