Experternas svar om drönare i Sverige

Hur stort hot utgör drönare mot Sverige? Och vem eller vilka kan ligga bakom? Här svarar tre experter på det.

”Vill testa beredskapen eller visa upp sig”
”Då kan man få unik information”
Så ofta sker kränkningar av skyddsobjekt