Bakslag för tågens punktlighet 2021

TT

Publicerad 2022-01-26

Resenärer på perrongen dagen före julafton på Stockholms central. Arkivbild.

Problemet med försenade tåg eller tåg som ställs in i sista stund ökade igen under 2021 efter ett år med rekordhög tillförlitlighet 2020. Men variationerna var stora under året – i april var det som bäst och i december som värst.

Statistiken, som sammanställts av myndigheten Trafikanalys, visar att pendeltåg och andra kortdistanståg är mycket bättre på att hålla tiden. Under 2021 kom 93,4 procent av dem fram till sin destination senast fem minuter efter tidtabell. Svårare är det för fjärrtåg och andra långdistanståg som går över regiongränser, av dem klarade bara 80,8 procent att hålla tidtabellen med max fem minuters marginal.

Riktigt kraftiga förseningar på mer än en timme eller helt inställda avgångar drabbade 2,8 procent av tågen 2021.

De bästa siffrorna för punktlighet inom tågtrafiken, 93,5 procent, uppnåddes 2020. Genomsnittssiffran för punktligheten 2021 var 89,8 procent, vilket är i nivå med hur det såg ut under åren 2013–2017, skriver Trafikanalys i ett pressmeddelande.