Covidläkemedel ska stoppa allvarlig sjukdom

Sofie Fogde/TT

Publicerad 2022-07-20

Inom kort blir det möjligt för svensk sjukvård att stoppa allvarlig covidinfektion med det antivirala läkemedlet Paxlovid.

Nu blir det möjligt för svensk sjukvård att stoppa allvarlig coronainfektion genom det antivirala läkemedlet Paxlovid.

– Fördelen med Paxlovid är att det har effekt mot alla olika varianter, säger professor Magnus Gisslén.

Läkemedlet Paxlovid har funnits tillgängligt för vården att beställa sedan i torsdags, säger Socialstyrelsen till TT.

Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger att läkemedlet är beställt och på väg till infektionsklinikerna.

– Vi är precis på väg att börja använda det. Det kommer nog vilken dag som helst, säger han.

Effektiv mot varianter

Det var i januari som Paxlovid fick tummen upp av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Läkemedlet består av två tabletter med substanserna nirmatrelvir och ritonavir som i studier visat sig minska risken att bli inlagd på sjukhus för patienter med förhöjd risk att få allvarliga symtom av covid-19.

I april förstärkte Världshälsoorganisationen WHO sina rekommendationer om vilka som bör få behandlingen. Men det skulle dröja innan läkemedlet nådde Sverige, eftersom EU:s gemensamma förhandlingar med tillverkaren Pfizer gick trögt.

Då var det inte heller någon brådska, eftersom covidläget var lugnt. Men nu ökar smittofallen återigen i Sverige, och Magnus Gisslén säger att han gläds över det nya läkemedlet.

– Vi har en ganska hög smittspridning i Sverige och omikronvarianten BA.5. dominerar. Fördelen med Paxlovid är att den har effekt mot alla olika varianter, säger han.

Ingen bred användning

Samtidigt är det få som blir allvarligt sjuka i covid till följd av den höga vaccinationstäckningen, men enligt Gisslén finns det ändå många i landet som riskerar allvarlig sjukdom. För dem är Paxlovid ett bra alternativ, säger han.

Läkemedlet kommer användas på samma sätt i hela landet.

– Det är ingen bred användning för personer som inte riskerar att bli svårt sjuka. Det är framför allt personer som har dåligt immunförsvar och därför inte svarar på vaccination som ska få Paxlovid.

Dessutom måste man handla snabbt för att preparatet ska ha någon effekt. Läkemedlet ska tas inom fem dagar från första symtom.

– Det Paxlovid gör är att den hämmar viruset från att fortsätta föröka sig. Förökningen är som störst när man får de första symtomen och dagarna efter. Därför är det så viktigt att man kommer in snabbt för behandling, säger Gisslén.

Kan tas i hemmet

Fördelen med Paxlovid är att det ges i tablettform och kan tas i hemmet. Det är en stor fördel både för patienten och sjukvården, säger Gisslén.

– Vi har tidigare gett ett annat antiviralt läkemedel, remdesivir. Problemet är att det ges som dropp. Det betyder att patienterna måste komma till sjukhuset tre dagar i rad.

Enligt Gisslén kan Paxlovid medföra risker om man tar det ihop med vissa andra läkemedel, men sjukvården kontrollerar den saken.

Tidigare talade man om läkemedlet som något som skulle kunna köpas av vem som helst för att snabbt bli frisk från corona.

– Men så kommer det nog aldrig bli. Delvis på grund av interaktionsrisken, men man vinner inte heller någonting på att ta det om man inte riskerar att bli svårt sjuk.

ANNONS