Försvaret vill ha lättade miljökrav

Av:  TT

Försvarsmakten vill få undantag från olika miljöregler. Arkivbild.
Försvarsmakten vill få undantag från olika miljöregler. Arkivbild.

Försvarsmakten vill att regeringen ska bevilja lättnader och undantag från miljöprövningen under de närmsta fem åren. Detta för att myndigheten ska kunna växa snabbt, rapporterar Altinget.

Försvarsmaktens behov av skjutfält och flygplatser ökar, och för att den ska kunna skala upp sin verksamhet krävs tillstånd och anmälningar. Det ställer till problem för myndigheten som har lämnat in en hemställan till miljödepartementet där den listar förordningsändringarna som den vill få igenom.

– I nuläget bedömer man att möjligheterna för utbildning, övning och skarp verksamhet som krävs inte är tillräckliga, säger Försvarsmaktens pressekreterare Erik Karlsson, till Altinget.

Försvarsmakten vill bland annat inskränka allmänhetens möjlighet att yttra sig.

När antalet värnpliktiga blir fler ökar verksamheten på skjutfält, och det kommer att leda till fler bullerhändelser. Det kan även bli aktuellt med nya vapensystem som medför högre bullernivåer, skriver tidningen.

I budgetunderlaget för 2023–2025 har Försvarsmakten begärt ändringar i miljölagstiftningen.

Publisert:

Ämnen i artikeln