Fartygsbrand ännu inte under kontroll

Kristina Erkenborn/TT

Publicerad 2021-12-05

Det brinner fortfarande ombord på Almirante Storni utanför Göteborg, mer än ett dygn efter att branden uppstod i trälasten på övre däck.

– Det är inte bra, men den är i alla fall begränsad till förskeppet och har inte spridit sig, säger Mattias Lindholm på Kustbevakningen.

Under hela söndagen har Kustbevakningen tillsammans med bogserbåtar och Sjöräddningssällskapet fortsatt att pumpa stora mängder vatten över det brinnande virket ombord på Almirante Storni som ligger ankrat utanför Vinga.

– Det vi kan göra är att fortsätta att gjuta vatten över lasten och brandhärden så mycket vi bara kan, säger Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen, vid 18-tiden på söndagen.

Ett av Kustbevakningens största fartyg, KBV 001 Poseidon, deltar i släckningen. Även systerfartyget KBV 002 Triton är på väg från Gotland för att att bistå i räddningsarbetet och beräknas komma fram under kvällen.

Tre bogserbåtar anlitade av rederiet är också med och sprutar vatten på fartyget.

– Det är egentligen vad som får plats runt det här fartyget för att man ska kunna nå fram till elden så fler släckande fartyg är inte nödvändigt i dagsläget, säger Mattias Lindholm.

Blåser hårt

De brandmän som tidigare fanns på plats på fartyget är enligt Kustbevakningen inte längre kvar ombord.

– Det har varit svårt för rökdykare att komma tillräckligt nära. Det är från sjösidan med fartyg och vattenkanoner som släckningsarbetet är som mest effektivt, säger Mattias Lindholm.

Även en brandbekämpande helikopter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har använts i släckningsarbetet.

– Tyvärr hade den på grund av blåsten liten, eller nästan ingen effekt alls, tyvärr, säger Mattias Lindholm.

TT: Hur är vädret därute just nu?

– Det blåser fortfarande och går viss sjö. Det är inga problem för de större fartygen, men de mindre har det lite jobbigare så klart.

Tömmas på bränsle

Historiskt har många fartygsbränder slutat med ett stort oljespill och planen är att Almirante Storni eventuellt ska tömmas på bränsle. Först måste det dock värmas upp för att bli pumpbart.

– Det finns väldigt mycket bränsle ombord på ett sådant här fartyg och vi är angelägna om att det inte ska hamna i vattnet. Besättningen har nu börjat värma upp bränslet, vilket tar lång tid, och under tiden förbereder vi för att det eventuellt ska pumpas över i ett av våra fartyg, säger Mattias Lindholm.

Det finns ingen prognos för när branden kan vara släckt.

– Vi tar höjd för att det här arbete kan pågår i dagar, säger Mattias Lindholm.

Larmet om att det brann i det breda fartyget kom vid 14.30-tiden på lördagen. Det var virket i fören som började brinna, men branden spred sig sedan bakåt. Kustbevakningen uppskattar att mellan 50 och 70 meter av det 177 meter långa fartyget är påverkat.

Besättningen kvar

Den 17 man stora besättningen är ännu kvar ombord, men det finns helikoptrar i beredskap i fall de skulle behöva evakueras.

– Vi är tacksamma för att besättningen är kvar, de är en viktig resurs. De kan sitt fartyg och befälhavaren är också den som är ytterst ansvarig för skeppet och lasten, säger Mattias Lindholm.

TT: Är det en hälsomässig fara för besättningen är befinna sig på fartyget med tanke på den mängd rök som branden medför?

– Det kan det vara, men man lägger fartyget i vinden så att röken blåser bort. Det brinner föröver på fartyget och besättningen befinner sig akterut och då är det fortfarande säker att vara kvar.

När elden är helt under kontroll kommer fartyget att bogseras in till kaj. Ingen person har skadats i händelsen. Någon teori om hur branden uppstått finns ännu inte.