Försvaret: Utesluter inte ryska krigshandlingar

Försvarsmakten utesluter inte ryska krigshandlingar mot Sverige. Sedan i julas har den militära beredskapen höjts. ”Man är tvungen att vidta åtgärder som inte hör till den rutinmässiga vardagen”, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

De åtgärderna är aktuella
Det skulle kunna utlösa en konflikt