Landsbygden står för stor del av narkotikan

Anna Karolina Eriksson/TT

Publicerad 2021-11-08

Unga cannabisplantor odlas i drivbänk under lysrör. Polisen har kommit flera cannabisodlingar på spåren runt om i Sverige de senaste åren. Arkivbild.

I billiga, avlägsna fastigheter på landsbygden som få har koll på – där tillverkas en stor del av narkotikan som florerar i samhället.

Så lyder resultatet i en ny studie om fastighetsmarknad och brottslighet.

– En sak som kom upp som vi då inte visste var just narkotikatillverkning – att den sker på ödegårdar där det tillverkas cannabis framförallt, säger Peter Lindström, professor i kriminologi vid Linnéuniversitetet i Växjö, till TT.

Runt hälften av fallen

Studien, som har granskat sambandet mellan fastighetsmarknaden och brottslighet, är en delstudie i en större nederländsk studie där fem olika EU-länder jämförs. Undersökningen har utgått från Brås statistik om narkotikaframställan, både tillverkning och odling av olagliga substanser, inom polisområde Region Syd och innefattar 20 lokalpolisområden och 58 kommuner.

Exakt hur omfattande problemet är kan Peter Lindström, inte svara på, förutom att det i mångt och mycket sker på landsbygden.

– 2018-2019 var det 116 anmälningar avseende narkotikatillverkning i Region Syd, varav 30 i större städer, 28 i medelstora städer och 50 stycken i små kommuner och på landsbygd.

”Tips från allmänheten”

Det är specifikt cannabisodling på avlägsna gårdar och i hus med få grannar som sticker ut enligt studien. Ofta kommer olagligheterna till polisens kännedom via underrättelseverksamhet, arbetsplatsinspektioner och så kallad grannsamverkan, berättar Peter Lindström.

– Ja, tips från allmänheten som kommer in. Det kan tänkas att det också tjallas i kriminella kretsar.

Hur stort problemet med narkotikaframställan är i övrig svensk landsbygd har studien inte tittat på.

– Men polisregion Syd är så stort. Vi tror bilden är representativ för landet som helhet.