Läkaren larmar: ME/CFS kommer öka dramatiskt efter pandemin

Nu larmar smärtläkaren Björn Bragée för att ME/CFS kommer att öka dramatisk efter pandemin eftersom den har ett känt samband med virusutbrott.

– Det är solklart att antalet kommer att öka, men Sverige är yrvaket i den här frågan, säger smärtläkaren Björn Bragée.

Att postcovid kommer att påverka hälso- och sjukvården i Sverige är säkert. Men det går ännu inte att säga hur många människor som kommer att drabbas.

– Men det finns anledning att varna och förbereda sjukvård och samhälle på att den kroniska sjukdomen myalgisk encephalomyelit, ME, kan komma att öka dramatiskt, då den har ett känt samband med virusutbrott, säger smärtläkaren Björn Bragée.

Björn Bragée, smärtläkare och grundare av Bragéekliniken.
Björn Bragée, smärtläkare och grundare av Bragéekliniken.

I Socialstyrelsens rapport från 2021 visar studier från olika länder att 3–10 procent, av dem som insjuknat i covid-19, har kvar symtom i 12 veckor eller mer.

– Vi vet att i samband med stora virusutbrott är det ända upp till 4 procent som har kvar symtom. Hur många av dem utvecklar ME? Svaret är tusentals och åter tusentals, säger Björn Bragée.

”Sverige har ’vänta och se-mentalitet’”

Han menar att det i Sverige finns en ”vänta och se-mentalitet” som kan vara förödande för patienter med långtidscoivd.

– Att vänta och se betyder att man inte erbjuder patienter någon vård med erfarenhet av postvirussjukdomar, de mår väldigt dåligt av det och prognosen blir sämre.

Björn Bragée menar att nuvarande resurser kommer att vara otillräckliga och att en stor andel av dessa patienter kan bli arbetsoförmögna.

– Det kommer att leda till att kostnaderna bli väldigt höga. Om 10 000 patienter blir långtidssjukskrivna innebär det försäkrings- och samhällskostnader om 5 till 10 miljarder kronor årligen.

En sjukdom vården skyr

Han säger att primärvården måste få mer kunskap om ME/CFS och dess eventuella samband med postcovid.

– Det behövs mottagningar för både postcovid och ME/CFS. Ännu vet vi inte säkert vilka skillnader dessa två tillstånd har, säger han.

Björn Bragée upplever att vården är rädd för ME/CFS eftersom den inte har tillräcklig kunskap.

– Detta är sjukdomen som vården skyr. Det är lika många som det som har MS och reumatisk sjukdom – tillsammans. Och det finns alltså en mottagning i hela Sverige för ME. Vad händer när ännu fler insjuknar efter covid-19 och det inte finns någon som tar hand om dem i vården?

Publisert:

LÄS VIDARE