Regeringen: Skärp straff för kvinnofridskränkning

Av:  TT

I en debattartikel i Aftonbladet skriver justitieminister Morgan Johansson (S) och jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) att ett lagförslag tas fram av regeringen där minimistraffet för grov kvinnofridskränkning skärps. Arkivbild.
I en debattartikel i Aftonbladet skriver justitieminister Morgan Johansson (S) och jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) att ett lagförslag tas fram av regeringen där minimistraffet för grov kvinnofridskränkning skärps. Arkivbild.

Regeringen vill höja minimistraffet för grov kvinnofridskränkning till ett års fängelse.

– Vi från partiets sida hade velat gå längre, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) till TT.

Lagförslaget som tas fram av regeringen kan vara klart inom kort.

"Det har många efterfrågat, och regeringen kommer att kunna gå till Lagrådet med förslag om en sådan skärpning nu före sommaren", skriver Märta Stenevi och justitieminister Morgan Johansson (S) i en debattartikel på Aftonbladet.

Det ska bland annat även bli lättare för vården att larma när de misstänker att en kvinna blir slagen.

Skadestånd till barnen

Regeringen har tidigare föreslagit ett särskilt barnfridsbrott, som innebär skärpt straff för den man som slår sin sambo eller fru inför barnen, och som dessutom kan göra honom skadeståndsskyldig gentemot barnen.

I nästa vecka ska organisationer som arbetar med frågorna bjudas in till ett möte för att tillsammans med berörda myndigheter diskutera ytterligare åtgärder.

Bred samsyn

Redan nu på fredag ska partierna träffas för att ta upp hur mäns våld mot kvinnor ska stoppas. Det råder brett stöd för flera förslag, som höjt minimistraff för kvinnofridskränkning och att fotboja ska användas oftare.

Även Åklagarmyndigheten, polisen och kvinnojourerna ska närvara vid mötet.

För att komma åt problematiken krävs dels straffskärpningar, dels förebyggande insater, enligt Stenevi. Hon anser att man behöver förändra normer "så att inga pojkar ska växa upp och bli till män som slår och våldtar".

– Det handlar om att ta ett samlat grepp mot våldet. Hade det räckt med att skärpa ett straff, då hade frågan varit löst för länge sedan. Vi behöver ett bredare arbete än så.

Stöd för höjt straff

Flera konkreta förslag har förts fram av partierna och det finns stöd över blockgränserna för att de behöver genomföras.

När det gäller höjt minimistraff för grov kvinnofridskränkning visar TT:s rundringning att alla partier vill se en sådan skärpning. Även Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V), som vanligtvis är generellt skeptiska till skärpta straff.

MP föreslog i veckan en höjning av minimistraffet från nio månader till två år.

– Vi vill ha samma minimistraff som för våldtäkt eftersom det handlar om upprepade kränkningar och en utsatthet under en längre tid, säger Annika Hirvonen, MP:s jämställdhetspolitiska talesperson.

– Det stämmer att vi från partiets sida hade velat gå längre, men nu finns det här förslaget färdigberett och då ser vi en nytta i att ta det här steget, säger Stenevi.

Vidare framhåller hon att förslaget innebär en del förändringar i hur man kan dela information mellan myndigheter.

– Sedan kommer vi titta vidare på hur man kan skruva i den här lagstiftningen. Det finns förändringar som skulle kunna göras längre fram och som skulle kunna få ytterligare effekt.

Här lyfter Stenevi fram häktespresumtion som ett exempel. Att män som grips misstänkta för grovt kvinnofridsbrott också ska kunna häktas direkt.

– Det skulle innebära att man får bort de här männen från kvinnorna.

Flera motioner

Moderaterna har sedan länge motionerat i riksdagen om höjt minimistraff, från nio månader till ett år och vill dessutom se obligatorisk häktning för fler brott.

Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell pekar på att V, S, C och MP röstat emot liknande motioner förut.

– Jag tycker att det är ett väldigt stort hyckleri, säger Forssell.

Redan innan debatten om våld mot kvinnor blossade upp i veckan fanns flera motioner om tuffare åtgärder från M, KD, SD och L i justitieutskottet. De ska behandlas av riksdagen under våren. Till exempel ökad användning av elektronisk fotboja kopplat till kontaktförbud. Det finns brett stöd för det.

Fotboja oftare

KD vill att elektronisk fotboja ska kunna användas redan vid den lägsta nivån av kontaktförbud, ordinärt kontaktförbud. I dag kan fotboja först användas vid utvidgat kontaktförbud, och då bara om tidigare kontaktförbud överträtts.

S vill att fotboja även i fortsättningen ska användas först vid utvidgat kontaktförbud, men att det ska vara möjligt att ta till innan en överträdelse gjorts. V har tidigare röstat nej till motioner om utvidgad användning av fotboja, men är nu öppet för en sådan lagändring.

"Det vill vi se över så att skyddet för de kvinnor som hotas blir så starkt som möjligt. Om en ändring leder till det så är vi öppna för det", skriver V:s rättspolitiske talesperson Linda Snecker.

Hon påpekar dock att det finns kvinnojourer som varnar för att en sådan ändring i stället kan göra att det blir en högre tröskel för att få kontaktförbud.

Ett tredje förslag det råder brett stöd för är hårdare straff för den som överträder ett kontaktförbud. TT:s rundringning visar att alla partier vill ha skärpta straff vid överträdelser. SD har lagt en motion om att minimistraff för överträdelse ska vara fängelse. KD har nyligen i olika utspel sagt att partiet vill se fängelse vid fysiska överträdelser.

Arbete pågår

Ett fjärde förslag som alla stödjer är att det ska vara lättare att utfärda kontaktförbud. Statistik från Åklagarmyndigheten visar att drygt var fjärde ansökan om kontaktförbud beviljas. Bland andra V har krävt att det måste bli lättare att få en ansökan beviljad.

Socialdemokraten och justitieutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli uppger att S vill genomföra de fyra olika förslagen på skärpningar.

– Vi har tidigare inte bifallit de enskilda förslagen i och med att det pågår arbete i regeringen redan, säger han.

Publisert: