Bråk om mejeriet i Boxholm – Arla stoppar försäljningen

Vägrar lämna över nycklarna

Publicerad 2020-10-02

Ett ostbråk har blossat upp gällande försäljningen av mejeriet i Boxholm.

Kommunen, som köpt fastigheten, skulle i dag ha tillträtt fabriken – men Arla vägrar lämna över nycklarna.

– Vi är inte överens om vad som ska ingå i köpet, säger Erik Bratthall, Arlas presstjänst.

Arlas försäljning av mejeriet i Boxholm har varit en lång och infekterad följetong. För några veckor sedan fattade kommunfullmäktige beslut att köpa fastigheten. Detta sedan Arla lagt ner osttillverkningen och flyttat den till Östersund.

Beslutet att flytta produktionen av Boxholmsosten norrut är något som har rivit upp känslorna bland invånarna på orten. Kommunen beslutade därför att ta över de berömda lokalerna, med avsikt att etablera ett företagshotell. Tanken var att matproduktion skulle bli en del av den nya verksamheten och att mejeriet på så sätt skulle få nytt liv.

Men nu har affären gått i baklås.

– Vi har lagt ett bud på mejeriet, skrivit köpekontrakt och hade tillträde i dag, 1 oktober. Men nu vill Arla plocka dän inventarier och det vill vi inte gå med på, säger Britt-Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommun köpte mejeriet i Boxholm efter att Arla lagt ner osttillverkningen där.
Kommun köpte mejeriet i Boxholm efter att Arla lagt ner osttillverkningen där.
När mejeriet lades ner var det stora protester på orten.
När mejeriet lades ner var det stora protester på orten.

Kommunen har redan fört över hela köpeskillingen till mäklaren.

– Vi skulle ju tillträda i dag, och då måste allt vara betalt, säger Britt-Marie Johansson.

Men några nycklar har kommunen inte fått.

– Nej, vi har inte fått några av mäklaren. Vi har nu begärt kvarstad från tingsrätten, vilket innebär att ingenting får röras i byggnaden. Det här är en känslig fråga för Boxholm.

Handlar om silos

I centrum för konflikten står två silos, som kommunen anser ingår i köpet. Arla, å sin sida, har bestridit detta.

Bråket rör flera silos på fastigheten.
Bråket rör flera silos på fastigheten.

Enligt kommunen har Arla velat flytta fram tillträdesdagen till 1 december, för att hinna klara ut detaljerna kring inventarierna. Men Britt-Marie Johansson säger att hon inte har några mandat att skriva under några sådana avtal.

– Det här köpet bygger ju på ett fullmäktigebeslut, det kan vi inte bara ändra på, säger hon.

Arla har, föga förvånande, en annan bild av konflikten.

– Så här är läget: Arla och kommunen hade ett avtal där det stod ganska klart vilka inventarier som skulle ingå i köpet.

– Vi gick till och med runt och tog foton. Så fanns det ett par silos som inte stod med på listan. Kommunen vill att de ska ingå i köpet, men vi behöver den till ett annat mejeri, säger Erik Bratthall.

Tillverkningen av Boxholms ost har flyttat från Boxholm till ÖStersund.
Tillverkningen av Boxholms ost har flyttat från Boxholm till ÖStersund.

Bråket har engagerat gruppen Boxholmsgruppens vänner. Nätverket ska nu spana runt området nattetid för att se till att ingenting försvinner från fastigheten.

– Jag förstår inte hur Arla har mage att göra så här. Först lägger de ner ett mejeri som de köpte och lovade att driva i evinnerlig tid. Och när de sedan lagt ner det, fortsätter de att sälja dålig ost producerad i Östersund, säger Johan Birath, talesperson för gruppen.

Arla hävdar dock att man ämnar återuppta samtalen med kommunen så snart som möjligt för att lösa situationen.

Kommunen vill ha tillgång till silosarna på fastigheten.
Kommunen vill ha tillgång till silosarna på fastigheten.

LÄS VIDARE