Brist på trafiklärare – befaras bli värre

Micke Larsson/TT

Publicerad 2021-06-15

Det behövs fler trafiklärare, särskilt i södra Sverige, enligt branschorganisationen. Arkivbild.

Den som är på väg att ta körkort kan behöva planera noga. Det är brist på trafiklärare, och läget befaras bli värre, enligt branschorganisationen STR.

Stora ungdomskullar och ett uppdämt behov efter coronaåret 2020 leder till långa köer till trafikskolorna.

Det skulle behövas cirka 700 utbildade trafiklärare till runt om i landet för att täcka behovet, enligt Sveriges trafikutbildares riksförbund (STR). Siffran baseras på varje trafikskolas egen uppskattning av bokningstrycket, och hur många fler lärare den har behov av.

Situationen är värst i södra Sverige, där det finns ganska få skolor som utbildar trafiklärare. Även Västsverige har en större brist än riksgenomsnittet.

Brist på utbildningsplatser är huvudproblemet om man vill ha fler trafiklärare, enligt STR. Trots att det tillkommit fler utbildningsplatser under året, räcker de inte till.

På 18 ställen

STR kommer nu att lämna en skrivelse till Myndigheten för yrkeshögskolan, som beslutar om antalet utbildningsplatser, och pengar för dessa ur statsbudgeten.

Trafiklärare utbildas under kommande läsår på 18 platser runt om i Sverige, fyra av dem i Stockholmsområdet. Kommuner eller privata företag håller i utbildningarna.

I år finns sammanlagt cirka 350 utbildningsplatser för trafiklärare, enligt Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Vi ser gärna att de befintliga utbildningsanordnarna får fler platser tilldelade. Det gynnar kvalitet och långsiktighet, säger STR:s förbundssekreterare Christer Wickman.

– Det behöver inte spridas mer geografiskt, tillägger han.

Fördubblat behov

STR försöker mäta efterfrågan på trafiklärare varje år. Denna gång tyder körskolornas svar på ett nästan fördubblat behov av fler lärare, det största sedan STR började ställa frågan 2012.

Wickman pekar på stora kullar av 18-åringar, men också på den osäkerhet om coronapandemin som rådde för ett år sedan.

– Den gjorde det väldigt svårt att göra prognoser, säger Christer Wickman.

– Det här behovet fanns kanske egentligen redan för ett år sedan, tillägger han.

Myndigheten för yrkeshögskolan välkomnar påstötningen från STR.

– Den typen av enkäter som de gör är ovärderligt underlag för oss, säger Johan Lindahl, pressansvarig på myndigheten.

Nästa tilldelning av utbildningsplatser görs inför 2022, med utgångspunkt i de ansökningar som kommer in.

Kö till prov

Det är också kö till tider för att få göra körkortsprov hos Trafikverket.

– Det beror framförallt på pandemin. Vi har vidtagit många skyddsåtgärder, och har till exempel minskat antalet platser i våra teorisalar för att kunna hålla avstånd, säger Kristina Hagberg, chef på Trafikverkets enhet för förarprov.

Även Trafikverket vill att trafiklärarna blir fler. Alltför många som gör förarprov blir underkända.

– Det är viktigt att man utbildar sig, och att man planerar sin utbildning och bokar prov i god tid, säger Kristina Hagberg.