Covid-19 var tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige 2020

Socialstyrelsens rapport om corona-dödsfall klar

Av:  TT

Hittills har drygt 14 000 svenskar dött med coronaviruset.
Hittills har drygt 14 000 svenskar dött med coronaviruset.

I juni 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att analysera hur dödsfall kopplat till covid-19 rapporteras i Sverige och andra länder.

Den rapporten är nu färdig, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att det finns betydande olikheter mellan länder i fråga om hur och vilka uppgifter som rapporteras enligt övervakningssystem för smittsamma sjukdomar och den särskilda covid-19-rapporteringen, säger Hallengren.

I rapportern konstateras att covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken 2020 och att det finns stora skillnader mellan regionerna.

Mona Heurgren, ansvarig för dödsorsaksregistret på Socialstyrelsen, säger att man utifrån rapporten rekommenderar tre mått för att göra jämförelser i avlidna till följd av covid-19.

Åldershänsyn

– Det första handlar om överdödlighet, alltså fler dödsfall än det förväntade under en viss period. Det här måttet används när man gör internationella jämförelser, säger Heurgren.

Dödstal i relation till folkmängden är en annan metod, exempelvis döda med covid-19 per 100 000 invånare.

Slutligen bör åldersstandardiserad dödlighet beaktas när man använder de andra måtten.

– Det har stor betydelse när man tittar på talen, där ålder har en stor betydelse för både sjuklighet och död, säger Mona Heurgren.

Snabbstatistik

Dödsorsaksregistret är det register som har hand om Sveriges officiella dödsorsaksstatistik. I detta register registreras alla fall där en läkare bedömt att covid-19 var den primära dödsorsaken, oavsett om personen ifråga hade en bekräftad covid-diagnos eller inte. I Folkhälsomyndighetens statistik, däremot, registreras alla som dör med coronaviruset upp till 30 dagar efter diagnostillfället, oavsett den egentliga dödsorsaken.

På så sätt kan Folkhälsomyndighetens bokföring över antalet döda ses som en sorts ”snabbstatistik”, medan Socialstyrelsens siffror är den statistik som kommer att bli Sveriges officiella. Eftersläpningen i denna registrering är dock förhållandevis stor, jämfört med Folkhälsomyndighetens.

 

PODD Kalifornien – och hoppet som återvände

Aftonbladet Daily med Magnus Sundholm, Aftonbladets korrespondent i Los Angeles.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE