Buschs trumfkort i hustvisten – ett trafikmål från 2019

Ett trafikmål från 2019 kan bli Ebba Buschs trumfkort i fastighetstvisten.

När Esbjörn, 81, förhördes om målet en vecka innan försäljningen av huset kunde han enligt KD-ledarens advokat detaljerat redogöra för händelseförloppet.

– Kan han göra det, men sedan inte förstå vad det innebär att skriva ett avtal? Det väcker minst sagt frågor, säger advokaten Katrin Björklund.

I morgon inleds förhandlingarna i Uppsala tingsrätt mellan Ebba Busch och Esbjörn, 81. Tvisten handlar om fastigheten som Ebba Busch köpte i augusti förra året och som Esbjörn ångrar att han sålt.

Ett trafikmål från 2019 kan få betydelse för utgången.

Esbjörn förhördes två gånger i målet. Första gången i oktober 2019, andra gången i augusti 2020 - bara en vecka innan köpekontraktet om fastigheten skrevs under.

”Framstår som tveksamt”

Ebba Buschs advokat Katrin Björklund har gått igenom förhören och bekräftar att målet kan ha betydelse för den pågående hustvisten. Esbjörns huvudargument för att försäljningen av huset ska ogiltigförklaras är för att han har en kognitiv funktionsnedsättning och inte till fullo förstod vad han skrev under.

– Naturligtvis framstår det som något tveksamt att Esbjörn i förhör som hölls en vecka innan det aktuella avtalet om försäljning av fastighet skrevs på i augusti 2020 kunde berätta detaljer om en händelse som redan då låg ungefär ett år tillbaka i tiden, när det samtidigt påstås från hans ombuds sida att han en vecka senare skulle vara så pass kognitivt nedsatt att han inte ens förstått att han sålde sitt hus till Ebba, säger Katrin Björklund.

Nyligen hölls tingsrättsförhandlingar i målet och enligt Björklund kunde Esbjörn även då berätta relativt tydligt och detaljerat.

Ebba Busch advokat ska dra fram ett trafikmål från 2019 som bevis för att Esbjörn visste vad han gjorde när han skrev på avtalet.
Ebba Busch advokat ska dra fram ett trafikmål från 2019 som bevis för att Esbjörn visste vad han gjorde när han skrev på avtalet.

Utredning del i bevis

Aftonbladet har tagit del av samtliga förhör i målet. Esbjörn förefaller kunna redogöra för detaljer kring händelsen, men delar av hans redogörelser skiljer sig något åt i förhören.

Esbjörns juridiska ombud Johann Binninge har lyft fram en psykologisk utredning från december förra året som bevis på att Esbjörn har kognitiva funktionsnedsättningar och inte till fullo förstod husaffären. Ebba Busch har låtit två experter titta på utredningen. De ifrågasätter bilden att Esbjörn inte skulle ha förstått försäljningen och drar slutsatsen att utredning gjorts för ett ”juridiskt ändamål”.

Esbjörn går fortfarande inte med på att sälja huset till Ebba Busch.
Esbjörn går fortfarande inte med på att sälja huset till Ebba Busch.

Intressant komplement

Väger inte expertutlåtanden tyngre än förhör i ett trafikmål?

– Hur Esbjörn uppfattades vid det förhör som hölls i trafikmålet en vecka innan det att fastighetsöverlåtelseavtalet undertecknades är intressant som komplement till de sakkunnigbedömningar som gjorts eftersom detta tidsmässigt är mer relevant för bedömningen av hur situationen såg ut då, säger Katrin Björklund.

Binninge vill inte kommentera trafikmålet eftersom han inte är insatt i ärendet.

Ebba Busch: Beklagar att vi inte kunnat mötas

”Om det kommer att inges som någon form av bevis så tar jag ställning till det då”. skriver han i ett sms. Björklund vill i nuläget inte uttala sig om vilken bevisning hon tänker åberopa vid en eventuell huvudförhandling.

På måndagseftermiddagen lämnade Ebba Buschs advokat in en sista inlaga till tingsrätten innan förhandlingen. I inlagan står det att Busch är ”villig att mötas i flera olika alternativ till förlikning.” Hon nämner dock inte att hon accepterar den förlikningsmodell som Esbjörn öppnade för i förra veckan.

– Jag beklagar att vi inte kunnat mötas och lösa det här tidigare trots att upprepade försök gjorts. Det innebär att vi nu ses i tingsrätten för en muntlig förhandling. Det är viktigt att det här hanteras på ett rätt och riktigt sätt. Jag hoppas på konstruktiva samtal, där vi kan nå en lösning med hjälp av rätten, säger Ebba Busch i en kommentar.

Publisert:

LÄS VIDARE