Experten kräver: ”Inför tunnelkörning i körkortsundervisningen”

Södra länken, Norra länken, Marieholmsförbindelsen, Förbifart Stockholm …

Sverige får allt mer av långa och komplicerade vägtunnlar.

Trots att säkerheten är långt högre än i gamla Alptunnlar så menar experter att kunskapen om dem är för låg bland bilisterna.

– Folk måste veta hur de ska göra om något skulle inträffa, säger Sveriges ledande tunnelexpert Kjell Windelhed.

Kjell Windelhed är expert på styrning av infrastrukturprojekt i allmänhet och vägtunnlar i synnerhet på konsultbolaget ÅF.

ARTIKELN HANDLAR OM