Putin: Fred först när vi har nått våra mål

Martin Mederyd Hårdh/TT

Publicerad 2023-12-14

Fred är aktuellt först när Ryssland har uppnått sina mål i Ukraina, sade president Vladimir Putin i inledningen av en årlig och tv-sänd frågestund.

– De (målen) förändras inte, sade den ryske presidenten.

Putin framhärdade i att Ukraina behöver ”avnazifieras”, vilket han har gjort sedan den fullskaliga invasionens inledning med falska påståenden om att grannlandet i själva verket skulle styras av nazister eller att regeringen på något vis låter sig styras av sådana.

– Frågan om avnazifiering är fortfarande relevant, sade han i den arrangerade tv-sändning som ska utgöra både en presskonferens och en direktsänd frågestund med utvalda tittarfrågor.

Den ryske presidenten beskrev det fortfarande som en ”särskild militäroperation” i stället för ett krig. Målen innefattar också en demilitarisering av Ukraina, som också ska bli neutralt, slog han fast.

Ingen fler kallas in nu

Vladimir Putin försäkrade vidare att det inte planeras för någon ytterligare mobilisering i Ryssland i nuläget. Då hänvisade han till tidigare påståenden från Kreml om att hundratusentals personer redan har tagit frivillig värvning, vilket är svårt att verifiera.

Men i det dekret som Putin utfärdade vid den första ”delvisa” mobiliseringen är det fortsatt en paragraf som är hemligstämplad, och det är den där det framgår hur många inkallningar som regeringen tar höjd för.

– I dag finns det inget sådant behov (av mobilisering), sade Putin, enligt ryska mediers rapportering från tv-sändningen.

Han hävdade att 244 000 av de hundratusentals personer som har kallats in till kriget befinner sig på slagfältet i dagsläget. Åtminstone tiotusentals ryska soldater har dödats i strid i den fullskaliga invasionen, möjligen ett hundratusental, men officiellt tillkännages inte tillnärmelsevis så många.

När han fick frågor om striderna så slog presidenten fast att ryska styrkor når bättre ställningar längs med hela fronten, vilket inte stöds av några oberoende analyser.

”Fortsätta framåt”

Av de få avstämningar som görs av opinionen framgår det att många ryssar befarar att ekonomin är på väg utför. Putin beskriver den som stark, trots västvärldens omfattande sanktioner.

– Det är tillräckligt för att vi inte bara ska känna oss trygga, utan kunna fortsätta framåt, sade han enligt AFP.

Analyser av den ryska ekonomin gör gällande att den har klarat sig relativt väl undan sanktionerna – hittills. Detta förklaras till stor del av de enormt växande anslagen till den ryska militären och investeringar i försvarssektorn, som beskrivs som helt avgörande för att blåsa fortsatt liv i ekonomin.

Ju längre kriget har lidit, ju mer har Kreml sökt hamra in en bild av att kriget förs mot en samlad och fientlig västvärld snarare än mot Ukraina, vilket Putin målar upp även i sändningen. Han vill också se ryssar och ukrainare som ett och samma folk och säger att kriget ”nästan är som ett inbördeskrig”.

Kombinerad sändning

Nästan varje år under sina totalt 23 vid makten har Vladimir Putin låtit arrangera ett tv-program där han svarar på utvalda frågor i direktsändning. Den senaste gången, i juni 2021, pågick sändningen i nästan fyra timmar. Förra året blev det inte av alls. I år landade den på drygt fyra timmar.

Allmänheten har haft möjlighet att skicka in frågor under de senaste två veckorna, men de antas vara noga utvalda och svaren väl förberedda, i en i hög grad koreograferad tillställning.

Flera frågor utgår från positiva premisser: Visst behövs det patriotisk skolning av unga ryssar? Visst får tjänstgörande militärer goda förmåner? Andra handlar om lokala frågor där presidenten har väl förberedda svar och lösningar.