Polisen: Utökad avlyssning har stoppat brott

TT

Publicerad 2024-01-09

Stefan Hector, vice rikspolischef, deltar vid rikskonferensen Folk och försvar.

Polisen har haft nytta av det nya verktyget preventiva tvångsmedel som man fick i höstas.

Det finns fall där avlyssningen lett till att förestående brott hindrats.

– Vi använder det i hela Sverige och har till del sett framgångar såtillvida att vi har kunnat avbryta förestående brott, säger Stefan Hector, biträdande rikspolischef.

– Ska jag bli lite mer konkret är ett typiskt fall att vi genom preventiva tvångsmedel kunnat stoppa en bil med gärningsmän och vapen som kanske rentav har en gps-position i sin mobil för var de ska utföra ett brott.

Fallet beskrivs anonymiserat men har skett på riktigt, enligt Hector.

Lagen om preventiva tvångsmedel trädde i kraft den 1 oktober och innebär att polisen får rikta hemliga tvångsmedel, som hemlig avlyssning och hemlig dataavläsning, mot personer som inte är misstänkta, men som kan antas vara på väg att begå grova brott som mord och sprängningar.

Tidigare fick preventiva tvångsmedel endast användas för att förhindra terrorism, sabotage, spioneri och brott mot rikets säkerhet.

Både polisen och regeringen uttryckte inför införandet förhoppningar om en effekt mot gängvåldet.

Men enligt Stefan Hector är det för tidigt att säga om preventiva tvångsmedel haft någon del i att gängvåldet för tillfället ser ut att ha dämpats något.

– I de aktuella fallen kan vi säga att vi förhindrat ett brott, men att dra slutsatser på systemnivå vill jag inte göra.