Trafikverket: Hårda prioriteringar krävs

Maria Davidsson/TT

Niklas Svahn/TT

Publicerad 2024-01-15

Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör, under en presskonferens på måndagen efter att inriktningsunderlaget överlämnats till regeringen.

Hårda prioriteringar krävs för investeringar och underhåll av vägar och järnvägar framöver, enligt Trafikverket.

Runt 150 miljarder kronor fattas i planen för framtida infrastruktur.

Utmaningarna är många, konstaterar Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana när han presenterar Trafikverkets inriktningsunderlag för 2026–2037 som på måndagen lämnats över till regeringen, som ett stöd i arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen.

– Vi kan se att det kommer att krävas hårda prioriteringar, säger Maiorana.

– Det kommer inte att vara möjligt att inom nuvarande ram rymma både de resurser som krävs för att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och återta visst eftersatt underhåll och genomföra alla investeringarna i nuvarande plan.

Nästan 1 000 miljarder

Trafikverket vill i detta läge prioritera underhåll, men även modernisera signalsystemet för järnvägen.

Den nu gällande planen uppgår till 959 miljarder kronor i 2023 års prisnivå.

Men det skulle behövas omkring 15 procent i ökad ram – alltså ytterligare 150 miljarder – för att både bibehålla infrastrukturens funktionalitet och genomföra de investeringarna i gällande plan i planerad takt, enligt Trafikverket.

Om utrymme dessutom ska finnas för nya satsningar behöver ramen ökas ytterligare.

I underlaget redovisas inte vilka enskilda väg- och järnvägsprojekt som Trafikverket vill prioritera. De pekas ut först i nästa planeringsfas, när riksdagen har röstat om de ekonomiska ramarna.

Men generaldirektören vill redan nu väcka frågan om prioriteringar.

– Man måste förstå att om vi fortsätter med samma investeringstakt, då kommer det att bli utmaningar och då måste man vara beredd att prioritera bland projekten, säger Maiorana.

Carlson: Underhållsskuld

Trafikverket tar också upp klimatmålet till 2030 och säger att ytterligare styrmedel behövs för att nå det, till exempel mer fossilfria drivmedel.

– För så fort går det inte i elektrifieringen, även om det går fort, säger Mattias Lundberg, uppdragsledare för rapporten.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) välkomnar underlaget som Trafikverket nu lämnat in.

– Det är positivt att Trafikverket har tagit fram ett så gediget underlag som ger möjlighet för regeringen att återta det eftersatta underhållet och ta om hand den stora underhållsskuld som tillåtits växa under så lång tid.

Han vill inte säga vilken ekonomisk ram som han tycker att infrastrukturen behöver, det blir en fråga som regeringen och Sverigedemokraterna ska förhandla om under våren och som slutligen riksdagen ska ta ställning till.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln