Delar av Trumps deklarationer släpps

TT-AP

Publicerad 2022-12-21

Tidigare amerikanske presidenten Donald Trump. Arkivbild.

Ett utskott i USA:s representanthus har röstat för att offentliggöra en rapport om den tidigare presidenten Donald Trumps skattedeklarationer. Tillsammans med rapporten kommer delar av själva deklarationerna även att släppas.

Rapporten kan ge en mer fullständig inblick i Trumps personliga och affärsmässiga ekonomi, möjligen avslöja hur mycket han har betalat i skatt, vilka inkomster han har fått från utländska verksamheter och om hans förmögenhet är så stor som han har påstått.

Utskottet har sedan 2019 begärt att få se den dåvarande presidentens inkomstdeklarationer. Så länge Trump var president vägrade justitiedepartementet att begära ut handlingarna men förra året beordrade det nya styret i Washington skattemyndigheten IRS att lämna över uppgifterna.

Trump vände sig då till domstol för att försöka hålla deklarationerna hemliga men förlorade i flera instanser och i november beslutade Högsta domstolen att finansdepartementet skulle släppa deklarationerna. Kongressutskottet fick då sex års skattedeklarationer för Trump och några av hans företag.

Trump var den första presidenten på 40 år som inte offentliggjorde sina skattedeklarationer.