Ny studie: Sverige är ett samlat land

avDennis Jörnmark Callstam

Foto: TT

Tror du att känslan av ”vi och dem” har blivit starkare i Sverige de senaste åren? Då tror du fel, enligt en ny studie från Göteborgs universitet.

– Det finns en bild av att sammanhållningen försvagats, men så är det inte, säger professor Jesper Strömbäck till SVT Väst.

Mycket skiljer svenskarna åt, bland annat religion, sexualitet, åsikter, ursprung och ekonomiska förutsättningar. Men ändå känner 95 procent av svenskarna sig som delar av det svenska samhället. Och 85 procent känner att de är behövda.

Göteborgs universitet har gjort en sammanställning av de senaste tre årens SOM-undersökningar. Det är därifrån siffrorna kommer.

– De ökade inkomstskillnaderna och flyktingkrisen har skapat en polarisering i politiken och debatten de senaste åren. Många hade nog förväntat sig att resultatet skulle vara lägre, säger Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation till SVT Väst.

”Något förvånande”

Mest samhörighet känner svenskar med – bortsett från den egna gruppen – de som har en helt annan utbildning. Minst samhörighet upplever befolkningen med personer med annan livsstil, etnisk bakgrund eller religion.

Jesper Strömbäck påpekar dock att den upplevda samhörigheten fortfarande är stabil, och inte har minskat.

– Det finns alltid skillnader mellan människor. Vid varje givet läge kan man antingen fästa störst uppmärksamhet på det som förenar oss eller skiljer oss åt, säger han.

De som känner sig minst delaktiga i samhället är lågutbildade och låginkomsttagare. Strömbäck är sammantaget lite överraskad över hur pass hög samhörighetskänslan är.

– Det är något förvånande. Det finns en bild av att den sociala sammanhållningen i landet försvagats de senaste åren i samband med klassklyftor och flyktingmottagande, Men så är det inte säger han till SVT Väst.

ARTIKELN HANDLAR OM