Morgan Johansson vill ha hårdare tag mot hedersvåld

Uppdaterad 2017-06-12 | Publicerad 2017-06-02

Aftonbladets granskning visar på en kraftig ökning i domstolarna av rättsfall med hedersförtryck.
Nu utlovar justitieminister Morgan Johansson hårdare tag mot hedersvåld:
– Vi bör sända tydligare signaler om att vi ser allvarligt på det här från statsmakternas sida.

Polis och domstolar måste agera tuffare mot hedersförtrycket. Det konstaterar justitieministern när Aftonbladet intervjuar honom i Rosenbad:
– Brottsoffret är i en mer utsatt situation, ofta har hela hennes omgivning vänt sig från henne och varit delaktig i brottet. Därför ska straffet vara hårdare om brott begås med hedersmotiv, säger Johansson.
Utredaren Mari Heidenborg kommer i december att lämna förslag om lagändringar till regeringen när det gäller hedersvåld.

”Ett ökande problem”

– Vi måste från statsmakternas sida skärpa lagstiftningen men också ha fler instrument för att komma åt de som begår de här brotten, anser justitieministern.
Antalet domar där hedersproblematik förekommer ökade med 50 procent mellan 2015 och 2016. Hur allvarligt är det?
– Det här verkar vara ett ökande problem. Det kan ju också vara en effekt av att vi pratar mer om den här typen av brott nu än vad vi gjorde bara för några år sedan, så att anmälningsbenägenheten ökar. Men det är ju ett bekymmer att vi bara har en dom egentligen för äktenskapstvång, trots att den här lagstiftningen har varit i kraft sedan 1 juli 2014. Därför har vi bett Heidenborg att se över om man jobbar på rätt sätt.
Regionpolischef Carin Götblad vill ha särskild personal på svenska ambassader som kan hjälpa till att få hem unga som förts ut från Sverige och blivit tvångsgifta. Är det en bra idé?
– Jag utesluter inte alls att vi skulle behöva utvidga våra insatser på utrikesförvaltningarna. Men det bästa är naturligtvis om man kan förebygga så att de inte lämnar Sverige. Därför kommer vi att be utredaren i ett särskilt utredningsdirektiv, som vi alldeles nu håller på att skriva, att titta på Forced Marriage Protection Order som man har i Storbritannien.

”Se till att hon kommer tillbaka”

– Det innebär större möjligheter att beslagta pass och belägga med utreseförbud. Har man åkt ut så kan man utöva påtryckningar mot de släktingar som är kvar i Storbritannien: "om ni inte ser till att den här tjejen kommer tillbaka igen, då drabbas ni av ett straffansvar".
”Jag skulle skjuta killen som hade sex med min syster”, säger en ung kille som lever i en hederskontext till oss. Hur kan rättsväsendet jobba mot det här fenomenet?
– Det ena är ju att man kan LVU-omhänderta en flicka som kanske lever utsatt för det här hotet, för att skydda henne. Det andra är att polisanmäla individen som kanske tänker begå det här brottet. Vi bör sända tydligare signaler om att vi ser allvarligt på det här från statsmakternas sida.
Menar du att personal på en fritidsgård ska polisanmäla om de hör en ung kille säga ”jag skulle skjuta killen som hade sex med min syster”?
– Jag tycker att man i första hand ska gå till sociala myndigheter, så att de har koll på detta. I nästa skede kan det bli tal om en polisanmälan om det är ett rent konkret hot. Som du framställer det så låter det i det närmaste så.

Utsatt situation som brottsoffer

Flera experter förespråkar att hedersrelaterade brott ska ha en egen brottsrubricering. Vad tycker du?
– Det finns olika lagtekniska vägar att gå. Man kan ha en särskild brottsrubrik, eller en särskild straffskärpningsgrund. Det senare har vi gett i uppdrag till utredaren. Det är i grunden samma sak. Lagstiftaren ska se särskilt strängt på den här typen av brott, eftersom man befinner sig i en mer utsatt situation som brottsoffer.
Ett antal unga tvingas ta livet av sig varje år av hedersskäl - men hittills har ingen förövare fällts, enligt regionpolischef Carin Götblad. Behöver polisen bli bättre på att utreda sådana händelser?
– Vi har bett utredaren att göra en kartläggning av hur polis och åklagare jobbar med de här fallen. Det är säkert så att det kan behövas ytterligare kompetensutevckling både för polis och åklagare.