Dubbelt så många dagar med 30 grader på tio år

Publicerad 2024-07-05

Antalet dagar med temperaturer på minst 30 grader i Sverige har ökat. Arkivbild.

Mer än dubbelt så många dagar med minst 30 grader har registrerats det senaste decenniet.

Det visar en granskning av Sveriges radio som bearbetat SMHI:s historiska temperaturdata.

Det senaste årtiondet har Sverige i genomsnitt haft 14 dagar per sommar med temperaturer över 30 grader eller mer. Under föregående referensperiod, 1961-1990, var det sex gånger per sommar.

Även i norra Sverige

Värmen har även märkts på fler platser än tidigare. Dagar med 30-gradig värme har varit ovanliga i norra Sverige, men sker nu oftare.

– Vi börjar få ett klimat i Sverige där vi kommer att behöva börja anpassa oss, säger Christofer Åström, forskare vid Umeå universitet till radion.

Fara för barn och gamla

Han pekar på faran med värmen. Kroppen påverkas direkt när det blir varmt, framför allt hos äldre människor, vilket bidrar till att hjärt-kärlsystemet måste arbeta hårdare. Det ökar risken för att bli sjuk eller dö.

Rekordsommaren 2018 beräknas ungefär 600 personer ha dött till följd av värmen.

ANNONS