”Läkaren var ensam på akuten”

Foto: Andreas Hillergren, privat
Anette Svensson skickades hem från akuten och under natten efteråt.
NYHETER

Leif Haendler, verksamhetschef för kirurgkliniken i Kristianstad, säger att läkaren ensam hade ansvar för  patienterna på akuten dagen då Anette Svensson skickades hem.

Stress bidrog till att läkaren fattade ett felaktigt beslut.
– Det är en bidragande orsak. Så ska det inte vara, säger Leif Haendler.

Läkaren brast i patientsäkerhet när han skickade hem Anette Svensson. Det konstaterar IVO, Inspektionen för vård- och omsorg, i ett yttrande. IVO menar att läkaren borde ha gjort en kompletterande utredning av kvinnans tillstånd och behållit henne för observation.

– Först vill jag säga att jag beklagar djupt det som har inträffat. Det är en oerhört tragisk händelse, säger Leif Haendler, verksamhetschef för kirurgkliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad.

Underbemanning bidrog

Leif Haendler är ansvarig för läkaren som gjorde den nu konstaterat felaktiga bedömningen av Anette Svensson. Han menar att förutsättningarna inte var de bästa den dagen hon kom till akuten. Bara en läkare fanns i tjänst.

Underbemanningen bidrog till att Anette Svensson skickades hem med värktabletter.
– Vid det tillfället var läkaren ensam. Den arbetssituation han hade var givetvis inte bra, säger Leif Haendler.

Har ökat bemanningen

Sjukhuset har sedan dess ändrat sina rutiner. Nu finns det alltid två läkare i tjänst på akuten. Den åtgärden var planerad sedan länge.

– Med facit i hand borde vi ha infört detta för länge sedan.

– Organisationen hade inte tagit höjd för det tryck som finns på akuten. Belastningen på akutmottagningarna ökar med fem till sju procent per år. Och det kommer ta lång tid innan vi har den bemanning vi borde ha. Det gäller alla sjukhus i Sverige.

Händelsen ska utredas

Sjukhuset har inlett en händelseanalys efter Anettes död. Ett oberoende team ska utreda vad som gick snett när hon skickades hem.

– De ska identifiera faktorer som ledde till att det här beslutet togs. Och undersöka om det är ett systemfel som vi bör åtgärda för att undvika att det inträffar igen.

Någon lex Maria-anmälan har ännu inte gjorts.
– Det är chefsläkaren som avgör om en anmälan ska göras. Jag tror han inväntar vad händelseanalysen kommer fram till, säger Leif Haendler.