Skolan kastar ut autistiske Milo, 10

1 av 2
NYHETER

Bråk, avbrutna lektioner och fasthållningar.

I flera månader har Justyna Zoc kämpat för att få till en fungerande skolsituation för 10-årige sonen Milo – utan resultat.

Nu har skolan fattat det mycket ovanliga beslutet att säga upp Milos plats.

– Det är en extraordinär händelse, säger Tommy Lindström från nätverket Elevens rätt.

Det var i oktober som Aftonbladet berättade om 10-årige Milos situation på Svedenskolan i Mälarhöjden i södra Stockholm.

När autistiske Milo började på skolan i februari 2014 hade mamma Justyna Zoc stora förhoppningar. Hon trodde att den eftertraktade specialskolan skulle ge sonen det lugn och den trygghet som han behöver för att skolgången ska fungera.

Men verkligheten blev en helt annan.

Under stora delar av höstterminen har Justyna hållit Milo hemma av oro för hans säkerhet. Enligt henne utsätts han regelbundet för våld i skolan.

– Dagligen blir han fasthållen och utburen från lektionerna. Han har också blivit instängd i ett klassrum efter att han hamnat i konflikt med en annan elev, sa hon tidigare.

”Vill bli av med oss”

Justyna har anmält Svedenskolan till Skolinspektionen. Hon har också varit på en mängd möten med skolledningen. De har dock inte gett det resultat hon hoppats på.

Efter att Aftonbladet uppmärksammat händelserna kunde hon dock ana en ljusning.

– Då började skolan försöka samverka med oss. Vi gjorde upp planer för hur vi skulle få tillbaka Milo till skolan.

Men i slutet av november kom ett besked som var lika oväntat som ovälkommet.

– Mitt i det här arbetet fick vi plötsligt ett beslut om att skolan skrivit ut Milo. Det kändes verkligen som att det kom från ingenstans, säger Justyna.

– Men när jag begärde ut dokument visade sig att skolan och kommunen haft flera möten om detta utan att informera mig.

Aftonbladet har tagit del av flera mejl som skolan skickat till Nacka kommun, som är ansvarig för Milos skolgång eftersom familjen bor där. Där framgår att ledningen anser att utskrivningsbeslutet inte går att överklaga. Enligt Justyna ingår detta i en plan som skolan utarbetat i hemlighet.

– De gör så här för att de vill bli av med oss. De tror att de kommer att få ett vite och sedan är det bra med det. Men jag har kontaktat flera experter som säger att det inte finns något stöd i lagen för att agera på det här sättet.

Kan vara olagligt

Joakim Gestberg är skolchef på bolaget Utvecklingspedagogik, som driver Svedenskolan. Han medger att det inte finns något lagstöd för att skriva ut en elev. Skolan har anmält sig själv till Skolinspektionen för att få saken utredd.

– Det är anledningen till att vi anmält oss själva till Skolinspektionen. Vi har lämnat vårt beslut och bakgrundsinformation till dem, så får de ta ställning till om vi bryter mot skollagen eller inte. Vi vill få det här prövat, säger han.

Beslutet är mycket ovanligt.

– Vi har bedrivit den här formen av skolor i 22 år, och vi har aldrig tidigare gjort något liknande.

Hur ser du på att elev blir utan fungerande skolgång under så här lång tid?

– Jag anser att vi har tagit vårt ansvar och uttömt alla möjligheter i det här fallet, men det är fruktansvärt tråkigt att den här situationen uppkommit, säger Joakim Gestberg.

”Skolan som brister”

I anmälan till Skolinspektionen beskriver skolan åtgärderna som vidtagits för att få till en fungerande situation för Milo. De hävdar att det varit omöjligt att göra Justyna nöjd:

”Skolans försök att möta moderns krav har bemötts med ett konsekvent utdömande av de vidtagna och föreslagna insatserna. I stället återkommer hon ständigt med nya krav på ändringar som skolan ska genomföra för att säkra Milos trygghet och möta hens behov”.

Den bilden delar dock inte Justyna.

– Jag har tagit mitt ansvar. Jag har varit på alla möten och jag har gjort allt för att det ska bli bättre, säger hon.

Hur ser du på din roll i detta? Skulle du kunna ha gjort något annorlunda för att få till en lösning?

– Jag anser att det är skolan som har drivit det här så långt. De brister som jag har anmält till Skolinspektionen har de utrett i tolv månader. Det är skolan som brister, säger Justyna.

Riskerar vite

Tommy Lindström är engagerad i nätverket Elevens rätt. Han har medverkat i många av de möten som Justyna haft med skolan.

– Vi erbjuder hjälp till personer som hamnat i sådana här situationer. Jag har varit med som ett stöd under de här samtalen, säger han.

– Det är en extraordinär händelse. Skolan har erkänt att det inte finns något lagstöd för detta, och ändå så tar man ett beslut som innebär att mönstret bryts och det sociala nätet raseras för den här eleven.

Nacka kommun har hotat Justyna med vite eftersom hon håller Milo hemma. Samtidigt är det nu upp till kommunen att ordna en ny utbildningsplats åt honom.

Justyna hoppas dock att sonen ska kunna återvända till Svedenskolan.

– Jag vill att skolan gör det som de har förbundit sig till. Alltså att Milo ska få en utbildning, känna sig trygg och få gå i den skola som han har valt och där han har sina kompisar.

Aftonbladet har sökt ansvariga utredare på Skolinspektionen.

ARTIKELN HANDLAR OM