Etikexperter: Förödande för samhällsmoralen

Foto: Janerik Henriksson/TT
Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Mycket allvarligt, säger etikexperterna om riksdagsledamöternas tveksamma boendeersättningar.

När politikerna själva underminerar det system de är satta att värna försvinner tilliten till samhällssystemet.

Tillit är vad vårt politiska system bygger på, konstaterar Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet. Riksdagsledamöternas agerande gör nu att själva kärnan i systemet angrips, tycker han.

– Det är mycket allvarligt när de folkvalda själva undergräver det system som de är satta att försvara. Det skadar tilltron och bereder vägen för antidemokratiska och populistiska rörelser, säger Collste.

Grunden för systemet

Visst kan man tycka att politiker måste få vara som vanligt folk och begå misstag, men det här handlar om själva grunden för vårt regelsystem, förklarar han.

– Det är detta politik handlar om. Vi har ett regelsystem och ska agera schysst och rättvist och inte utnyttja det. Men det går inte att ha regler för allt, och politiker får inte utnyttja systemet. Då skadas tilliten till systemet, säger Göran Collste.

Elisabeth Gerle, professor i etik vid Lunds universitet, ser också att politikernas agerande försätter själva demokratin i fara.

– Det här är förödande för samhällsmoralen. Det kanske inte är direkt olagligt, men de kan inte sätta sig över normala principer som gäller för andra.

Hon talar om att politikerna verkar se staten som en marknad, i stället för ett sätt att tjäna det gemensamma goda.

– De som är valda till demokratins högsta ämbeten för att tjäna det gemensamma goda bör leva upp till vårt förtroende och representera oss, och inte girighetens kultur. Det här är förödande för samhällsmoralen. Det bidrar till att dra ned förtroendet för samhällssystemet, säger hon.

Regler täcker inte allt

Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, pekar också på hur politikernas folkbokföring och ersättningar uppfattas utifrån, av vanligt folk. Precis som Elisabeth Gerle pekar hon på att även om det de gjort inte är direkt olagligt måste man se till vad som är lämpligt.

– Man måste tänka "Hur ser det här ut utifrån?". Inte försöka att hitta luckor. Regler täcker en viss del, men inte allt. Man får inte använda sin makt för att skapa fördelar åt sig själv, säger hon.

Frågan är vad som ska till för att problemen ska undvikas framöver. Att partierna själva kollar sina ledamöter är nog ingen lösning, tror Elisabeth Gerle.

– Jag tror sällan på interna granskningar. Det är bättre rent principiellt att kontrollen sker utifrån, säger hon.

Natali Phalén tycker att vi generellt sett har för låg kunskap om etik och förtroende, och att vi pratar för lite om detta.

– Det behövs mer utbildning och diskussion kring detta, säger hon.